Zie Nieuws

Lyceo zomerkamp komt naar Enschede

Na Den Haag en Rotterdam is Enschede de derde locatie waar Lyceo Extra dit jaar een zomerkamp organiseert. Deze zomerkampen zijn bedoeld voor leerlingen van 11 tot 14 jaar, voor wie ‘op vakantie gaan’ niet vanzelfsprekend is. Deelname aan de zomerkampen is voor de leerlingen gratis, de selectie en aanmelding loopt via Enschedese scholen.

Lyceo is een landelijk werkende aanbieder van steunonderwijs, zoals huiswerkbegeleiding en examentraining, die ook voor leerlingen van Enschedese scholen actief is. Onder de vlag van Lyceo Extra worden samen met bedrijven, scholen en andere instellingen zomerkampen georganiseerd waarin leerlingen worden uitgedaagd deel te nemen aan tal van creatieve, sportieve, leerzame en verrassende activiteiten.

Het idee achter de zomerkampen is het voorkomen van extra leerachterstand voor leerlingen die in de zomervakantie thuisblijven. Christien de Vlam van Lyceo Extra daarover: “Leerlingen die wel op vakantie gaan doen tal van nieuwe stimulerende ervaringen op. Ze komen in een andere omgeving, leren andere mensen kennen, eten andere gerechten. Zaken waar thuisblijvers meestal niet mee te maken krijgen. Met de zomerkampen willen we dat patroon doorbreken”.

In de zomer van 2019 is het Stedelijk Lyceum Kottenpark de centrale zomerkamp-locatie, maar ook andere onderwijsinstellingen, waaronder het Bonhoeffer College, draaien mee in de voorbereiding en uitvoering van deze eerste Enschedese editie. Daarnaast zoekt Lyceo steun van lokale bedrijven als het gaat om sponsoring van faciliteiten als vervoer, maaltijden, etc. “Een mooi initiatief dat met de inzet van veel vrijwilligers vanuit Lyceo en de deelnemende scholen en steun van het bedrijfsleven georganiseerd kan worden. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie traditie en dat veel scholen, ook elders in Twente de komende jaren kunnen aanhaken”, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen bij het uitreiken van de eerste vouchers aan twee leerlingen van het Stedelijk Lyceum.

Inlichtingen voor de pers:

  • Lyceo, Christien de Vlam; Mobiel: 06 22330471; Mail: christien.devlam@lyceo.nl
  • Gemeente Enschede, Ton Kamp; Mobiel: 06 43015966; Mail: t.kamp@enschede.nl

Meer informatie over  Lyceo Extra: https://www.lyceo.nl/lyceo-extra/