Zie Nieuws

Tweede diploma-uitreiking succesvol honoursprogramma

Op donderdagavond 7 maart 2019 ontvangen 38 leerlingen van het Pre-U Honoursprogramma (HP) van de Universiteit Twente hun diploma. Het is voor de tweede keer dat excellente leerlingen uit 5/6 vwo zo’n diploma uitgereikt krijgen. Pieter Boerman, directeur van Pre-U “Het programma blijkt een groot succes. Uniek is dat er gewerkt wordt met vier middelbare school docenten, die naast hun lesgeven op een school voor één dag in de week bij Pre-U werken. Deze docenten worden ondersteund door UT-studenten, o.a. bij de begeleiding van het afsluitende onderzoek van het honoursprogramma.”

Aan de vervolgtrajecten van de eerste lichting leerlingen, die in feb. 2018 hun HP diploma haalden, is te zien dat het hier om veelbelovende studenten gaat. Van de 40 geslaagden leerlingen zijn er 16 leerlingen aan de UT komen studeren. De overige leerlingen hebben voornamelijk gekozen voor opleidingen aan andere universiteiten in binnen- en buitenland.. Vooral Geneeskunde is populair bij de HP leerlingen. Twee leerlingen zijn zelfs aangenomen bij gerenommeerde universiteiten in het buitenland: Oxford in de UK en Dension University in Ohio.

Wil Gradussen Award

Op 7 maart wordt na de ontvangst van de diploma’s tevens de ‘Wil gradussen Award’ uitgereikt. Net als bij de eerste uitreiking zijn er vier leerlingen genomineerd. De gepensioneerde Wil Gradussen is één van de grondleggers van het Honoursprogramma en de motor binnen het ontwikkelteam. Vorig jaar won Eline van der Sluis de award. Inmiddels studeert van Eline Advanced Technology aan de UT. Terugkijkend op haar ervaringen als Pre-U Honoursstudent: “Het was een bijzondere ervaring, waarbij  ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om in relatief kleine groepen actief met het lesmateriaal bezig te zijn, bovendien heb ik  geleerd om anders naar vraagstukken te kijken.”

Pre-U Honoursprogramma

Het Pre-U Honoursprogramma biedt getalenteerde leerlingen uit 5 vwo extra uitdaging naast het reguliere vwo programma. Tijdens het programma volgen de leerlingen drie uitdagende wetenschappelijke modules. Ook is er ruimte om twee masterclasses te kiezen. Op deze manier maken de leerlingen hun eigen maatwerkprogramma, met ruimte voor eigen interesses én een duidelijke voorbereiding op het hoger onderwijs. Het laatste halfjaar wordt in beslag genomen door het maken van het Honoursonderzoek. Het programma duurt anderhalf jaar en begint telkens in september.

Doel van het programma

Sander Wenderich en Marcel Bijman, docenten Honoursprogramma: “Het doel van HP is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen die in de intellectuele bovenlaag van de toekomstige samenleving deel zullen nemen. In een wereld die onvoorstelbaar snel verandert, zullen zij te maken krijgen met nog onbekende problemen, waarvoor nog onbekende oplossingen gevonden zullen worden, waarbij gebruik gemaakt zal worden van nog onbekende methoden.”

Meer informatie

Voor deelname of meer informatie over het programma, Klik hier. Contactpersoon Hanadie Leusink,  053-4896672.