PRE-University IS EEN ACTIEVE STUDENTENORGANISATIE, DIE SAMEN MET EEN STAFTEAM EN VO-EXPERTS WERKEN AAN MOOIE EN INTERESSANTE ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN. 

Het studententeam bestaat uit een aantal studentcoördinatoren en een grote groep (student)begeleiders, die de activiteiten uitvoeren. Het stafteam neemt hier de rol van projectleider in en de studentcoördinatoren vervullen veel coördinerend werk. Bij de ontwikkeling en kwaliteitszorg van onze projecten activiteiten maken we tevens gebruik van expertise van een aantal VO-(onderwijs)experts vanuit de UT en vanuit het VO. Deze VO-experts zijn veelal één dag per week aan ons verbonden.