Activiteiten op aanvraag

Workshops PO leerkrachten

Niet iedere leerkracht is even vertrouwd met wetenschap en technologie, en met het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren. Pre-U helpt met verschillende workshops beginnende en gevorderde leerkrachten op weg. Onze workshops zijn gebaseerd op de laatste inzichten uit onderzoek naar wetenschapseducatie en talentontwikkeling door onze leerstoel Science Education and Talent Development. De workshops bevatten een groot praktisch deel: leerkrachten gaan zelf aan de slag om het gevoel van handelingsbekwaamheid op het gebied van onderzoekend leren te vergroten.

We verzorgen regelmatig workshops op onderwijsmiddagen en conferenties. Een greep uit ons aanbod:

Onderzoekend leren vanuit nieuwsgierigheid, het thema centraal

Voor de leerkracht die begint met wetenschap en technologie.

W&T en Onderzoekend en Ontwerpend Leren in de klas hoeft écht niet veel extra moeite of specialistische kennis van de leerkracht te vergen. Door W&T op een thematische manier te integreren in de les, kan verbinding worden gezocht met andere schoolvakken zoals taal, rekenen en de zaakvakken. Zo hoeft W&T en Onderzoekend en Ontwerpend Leren geen extra werklast op te leveren, maar versterkt en verrijkt het de lesstof voor andere vakken juist. Tijdens de workshop gaan we samen aan de slag om een begin te maken aan het thematisch werken. Deelnemers ervaren zelf hoe inspirerend het kan zijn om W&T op een thematische en vakoverstijgende wijze aan te bieden en gaan naar huis met concrete handvatten om zelf in de klas aan de slag te gaan.


Wetenschap en technologie in de klas: geen vak apart

Voor de enigszins gevorderde leerkracht o.g.v. W&T in de klas

Wetenschap en technologie is overal om ons heen. Slimme leerkrachten hoeven dan ook geen extra uren in de week in te ruimen voor W&T lessen. In zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis kan relatief eenvoudig een link worden gelegd met het onderzoekend leren. Maar W&T en het onderzoekend leren kan ook geïntegreerd worden met kernvakken als taal en rekenen! Tijdens deze workshop gaan leerkrachten met hun eigen lesmethoden en opdrachten aan de slag om er, onder begeleiding van een onderwijskundige, laagdrempelige onderzoekselementen aan toe te voegen. Weldra zullen ze zelf overal mogelijkheden zien om op onderzoek uit te gaan met hun leerlingen!

Onderzoekend leren: to the moon and back

Voor zowel beginnende als gevorderde leerkrachten o.g.v. wetenschap en technologie.

Gezamenlijk met een groep enthousiaste leerkrachten van verschillende scholen hebben we in een zgn. ‘Docent-Ontwikkelteam’ een lesbrief ontwikkeld over de lancering van een raket. Onderzoekend en ontwerpend leren wordt gestimuleerd door zelf op onderzoek uit te gaan naar hoe deze raket zo hoog mogelijk gelanceerd kan worden. Beginnende leerkrachten ontdekken in de workshop hoe een schijnbaar eenvoudig experiment zo kan worden ingezet dat aanspraak wordt gemaakt op een breed scala van 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen. Gevorderde leerkrachten gaan zelf aan de slag om een koppeling te maken tussen het experiment en de zaak- en kernvakken.

OVERIGE WORKSHOPS

Pre-U heeft een didactische training ontwikkeld, gebaseerd op onze eigen ervaringen met wetenschaps- en technologievoorlichting aan kinderen. Deelnemers leren o.a. hoe aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden, wat inhoudelijk sterke activiteiten zijn, hoe ingewikkelde uitleg behapbaar kan worden gemaakt voor kinderen en hoe kinderen die niet gelijk overal vooraan staan betrokken kunnen worden.

Didactische training voor professionals en wetenschappers

Enthousiasme is het halve werk wanneer je je passie wilt overbrengen op anderen. Niet zonder reden zetten wij bij al onze Kinderlabs technische studenten in met veel verstand van, en passie voor, hun eigen vakgebied. Echter, zonder de juiste didactische vaardigheden wordt soms ongemerkt een tegengesteld effect bereikt door de voorlichting. Vaak zien we bij bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken voor kinderen of kinderlezingen door wetenschappers zeker het enthousiasme van de voorlichter, maar is de uitleg te moeilijk of te technisch, sluiten de activiteiten niet aan bij de belevingswereld van kinderen of wordt een deel van de kinderen niet betrokken bij de voorlichting. “Te moeilijk”, “saai” of, “niks voor mij”, denkt een groot deel van de kinderen dan. Zonde!