Docenten en scholen

Pre-U voor enthousiaste vwo leerlingen

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen van 1 tot 6 vwo.  

WAT DOET PRE-U 

Pre-U en de University of Twente streven naar een optimale kennis en talentontwikkeling van leerlingen. Onderstaande punten dienen als uitgangspunten voor ons gehele aanbod. 

  • We geven leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien, door het bieden van extra uitdaging naast het gewone lesprogramma, van extra verdieping in een bepaald onderwerp en oriëntatie op een vakgebied (studie) die aansluit bij een gekozen profiel.
  • We laten leerlingen kennis maken met de Universiteit Twente door promotie van het studieaanbod, de werkwijze (TOM) en een greep uit de actuele onderzoeksonderwerpen.
  •  We besteden extra aandacht aan de ‘W’ van ‘Wetenschappelijk’ in het VWO, door leerlingen kennis te laten maken met de academische wereld, door actuele onderwerpen binnen een vakgebied uit te lichten en door leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen en een kritische denkhouding te stimuleren.
  •  We werken aan een verbeterde aansluiting tussen VWO en WO en de UT in het bijzonder, enthousiasmeren leerlingen voor de belangrijke rol van wetenschap in de 21e eeuwse kennissamenleving en bereiden ze voor om hier als young professional aan deel te nemen. 

Partnerscholen

Vanaf september 2016 werken de Universiteit Twente en middelbare scholen samen in een partnerschap, de zogenoemde partnerscholen. De partnerscholen en de UT vormen een actief netwerk op het gebied van talentontwikkeling, om zo de aansluiting tussen voorgezet onderwijs en academisch hoger onderwijs te verbeteren. Het programma is een co-creatie van UT-experts en docenten van het VO. Hierdoor kunnen de leerlingen aan de slag met een zeer inspirerend programma.