Docenten en scholen

Professionalisering

Docentontwikkelteams en Professionele Leergemeenschappen

In een docentontwikkelteam (DOT) werkt u samen met vakcollega’s aan professionalisering door vakvernieuwing en schoolontwikkeling. Een DOT wordt begeleid door een medewerker van de University of Twente en wanneer nodig worden vakinhoudelijke en andere deskundigen ingeschakeld. Het doel van een DOT is professionalisering door samenwerking aan curriculumvernieuwing en aandacht voor schoolontwikkeling. In een professionele leergemeenschap (PLG) werkt u ook in een team samen met vakcollega’s.

Meer informatie en het aanbod voor 2016-2017 leest u op de website van ELAN, het instituut voor lerarenopleiding en professionele docentontwikkeling.

Bèta Steunpunt Oost

Bèta Steunpunt Oost is een netwerk van hoger onderwijs (ho) en voortgezet onderwijs (vo) instellingen in Oost-Nederland en wordt gecoördineerd vanuit de University of Twente en de hogescholen Saxion en Windesheim. Binnen Bèta Steunpunt Oost werken docenten en TOA’s uit het voortgezet en het hoger onderwijs in teams intensief samen bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs.

Doel is het bètatechnisch onderwijs te stimuleren door de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te verbeteren en bijdragen te leveren aan vakvernieuwing en professionalisering van docenten.

Bèta Steunpunt Oost is ingebed in een landelijk netwerk van regionale steunpunten.

Cursussen

ELAN en Bèta Steunpunt Oost bieden verschillende cursussen en nascholingen voor u aan die gericht zijn op vernieuwingen in het onderwijs, maar u bijvoorbeeld ook opleiden tot vakcoach. Het actuele aanbod vindt u op de website van ELAN en Bèta Steunpunt Oost.