Docent Ondersteuning

SCIENCE COACHES

Science Coaches zijn technische studenten aan de Universiteit Twente die met veel plezier en enthousiasme leerkrachten helpen met de implementatie van wetenschap en technologie, en in het bijzonder het onderzoekend en ontwerpend leren, in de les.

Onze Science Coaches zijn een laagdrempelig en duurzaam alternatief voor gastlessen.

Wie zijn de Science Coaches?

Science Coaches zijn studenten met veel kennis van technologie en het doen van onderzoek. Zij zijn echter geen leerkrachten: ze zullen de les van de leerkracht dan ook niet overnemen. De Science Coaches helpen met het gezamenlijk ontwikkelen van inhoud en spannende onderzoekjes op het gebied van wetenschap en technologie, ondersteunen in het thematisch en vakoverstijgend integreren van W&T in de les en prikkelen, gezamenlijk met de verantwoordelijke leerkrachten, de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen middels zgn. ‘energizers’, verwonderingsactiviteiten die met het gekozen thema te maken hebben.

Science Coaches hebben inmiddels reeds een zestal Enschedese basisscholen geholpen bij de implementatie van W&T in het curriculum. Al onze Science Coaches hebben een didactische training gevolgd en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meer weten of een Science Coach aanstellen op jullie school?  Neem contact op met pre-u-junior@utwente.nl