Docenten en scholen

Pre-U voor nieuwsgierige kids

Pre-U Junior, het Wetenschapsknooppunt van de University of Twente, organiseert activiteiten voor 4 tot 14 jarige leerlingen, hun scholen, leerkrachten en ouders. 

WAT DOET PRE-U 

De basisschoolleerlingen van nu zijn de potentiële probleem oplossers van de toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen al op jonge leeftijd een oordeel vormen over wetenschap en technologie (W&T). Om bij te dragen aan een positieve beeldvorming over W&T bij kinderen, is het belangrijk op jonge leeftijd al aandacht te besteden aan wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren. Per 2020 moet W&T dan ook een verplicht onderdeel uitmaken van het curriculum op de basisschool. 

Pre-U helpt scholen met de implementatie van W&T in het curriculum. Wij zorgen voor de verbinding tussen het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs en de wereld van wetenschap en technologie. Om wetenschap en technologie echt duurzaam op het netvlies van kinderen én leerkrachten te krijgen en hen een onderzoekende houding aan te kunnen leren, is een eenmalige (reeks) gastles(sen) of een techniekweek namelijk niet voldoende. In plaats daarvan ontwikkelen we met de scholen een gezamenlijke visie, worden kennis en inhoud verbeterd en worden leerkrachten professioneel ondersteund bij hun wetenschaps- en techniekeducatie. 

Visie 

Talentvolle en mondige burgers

In onze samenleving groeit de behoefte aan innovatieve en creatieve talenten op allerlei niveaus. Onderzoekende en ontwerpende leeromgevingen vormen een uitstekende basis om talentontwikkeling al op jonge leeftijd in gang te zetten. Pre-U werkt vanuit de gedachte dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn, talenten hebben en zich betrokken voelen bij de grote vraagstukken van deze tijd. Daarom streven we ernaar dat jongeren opgroeien tot kritische en mondige burgers, die afgewogen meningen kunnen vormen en de culturele en historische waarde van wetenschap en technologie zien en hun talenten kunnen ontwikkelen.


Beeldvorming over wetenschap en technologie

Zijn jongeren (en hun ouders en leerkrachten) zich wel genoeg bewust van de betekenis en rol van wetenschap en technologie? Kinderen die nu 10 jaar oud zijn, zullen over 15 jaar kunnen bijdragen aan technologische oplossingen. Deels in beroepen of onderzoeksrichtingen die nu nog niet bestaan en met behulp van technologieën die wij nu nog niet kennen. Toch sluiten jongeren vaak de natuurwetenschappelijke of technische beroepsprofielen uit. Al lang vóórdat ze in het middelbaar onderwijs hun profielkeuze moeten maken: “te moeilijk, saai en iets voor nerds”. Kinderen koppelen de bètaopleidingen niet aan de uitdagingen die de samenleving de komende jaren te wachten staat. Wanneer dit soort belangrijke thema’s beter worden geïntegreerd in het vormend onderwijs kan dit een positieve impuls geven aan het imago van wetenschap en technologie.


Duurzaamheid

Binnen Pre-U is duurzaamheid een vaak terugkerend thema. Hoe kunnen wetenschap en technologie oplossingen bieden voor grote maatschappelijke problemen zoals energievoorziening en klimaatverandering? Kinderen voelen zich betrokken bij dit onderwerp, maar realiseren zich vaak nog niet dat wetenschap en technologie de sleutel tot de oplossing kunnen zijn en dat zij daar zelf een in de toekomst een rol in kunnen spelen.

DE VOORWAARDEN

Aan de scholen waarmee we zulke samenwerkingsverbanden aangaan stellen we wel enkele voorwaarden. Zo verwachten we een actieve houding van leerkrachten en schoolbestuur. Pre-U inspireert, denkt mee, demonstreert en kan ondersteunen met de inzet van onze enthousiaste studenten, maar uiteindelijk zijn het de school en haar leerkrachten zélf die de activiteiten neerzetten. Door de betrokken leerkrachten zelf mee te laten denken en te organiseren, kunnen zij het uiteindelijk ook zonder Pre-U af.

De individuele leerkracht kan op deze website en op de website van onderzoeken met de klas ondersteunings-, inspiratie- en lesmateriaal vinden om aandacht te besteden aan W&T en onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. 

NIEUWSBRIEF

Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten die wij gedurende het schooljaar organiseren voor scholen, leerkrachten en kinderen? Schrijf je in voor de maandelijkse Pre-U Junior nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar pre-u-junior@utwente.nl.