Pre-University

Voor docenten en scholen

Pre-U is als pre-university hét onderdeel binnen de University of Twente dat zich, in samenwerking met instituut ELAN, richt op het versterken van de verbinding van het voortgezet onderwijs met wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor organiseert Pre-U project die docenten ondersteunen in de klas en activiteiten die helpen met de professionalisering van docenten.

DOCENTONTWIKKELTEAMS EN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN

In een docentontwikkelteam (DOT) of een professionele leergemeenschap (PLG) werkt u samen met vakcollega’s aan professionalisering door vakvernieuwing en schoolontwikkeling. Meer informatie over docentprofessionalisering

Persoonlijk assistent leraren 

Voor het primair en voortgezet onderwijs biedt het Pre-University al enkele jaren de mogelijkheid aan om een Persoonlijk Assistent Leraar in te zetten. Een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) ondersteunt u in uw werkzaamheden. Pre-University biedt drie soorten PALs aan, de reken-, taal- en bètaPAL. 

Studiekeuze en voorlichting 

De University of Twente leidt de professional van de toekomst op. Uitstekend opgeleid en gewild bij overheid en bedrijfsleven vanwege de vaardigheden om nieuwe problemen op te lossen. Meer informatie over studiekeuze en voorlichting.

inspiratie lesmateriaal

Voor inspiratie voor uw lesmateriaal kunt u gebruik maken van onze profielwerkstuk database en de online leeromgeving.