Zie Pre-University

Pre-U Coronaregels

SAMEN KUNNEN WE ER BIJ PRE-U EEN VEILIGE EN BOVENAL leerzame TIJD VAN MAKEN!

Er is een aantal regels die we moeten naleven, om onze activiteiten op een verantwoorde en veilige manier te kunnen geven. Bij Pre-U houden we continu de situatie in de gaten en zullen we waar nodig aanvullende maatregelen nemen. We gaan uit van de richtlijnen van het RIVM (NL) en de adviezen van de minister van Volksgezondheid. Pre-U adviseert het gebruik van de overheid CoronaMelder App. We hebben onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen die binnen Pre-U actief zijn. Bekijk hieronder de regels die voor jou van toepassing zijn. Daarnaast hebben we een routekaart die gekoppeld is aan de risiconiveaus. Het is een beschrijving van onze intenties en houvast in het maken van keuzes. Voor het maken van die keuzes zullen we voor activiteiten een go/no go moment vaststellen, meestal enkele weken van tevoren. Heb je vragen of zijn de onduidelijkheden?  Mail of bel ons (053 489 4890) ! 

Laatst gewijzigd op: 14-01-2021 | Nog steeds geldig 

Routekaart Pre-U

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2021

Routekaart Pre-U Junior

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2021

Ik ben een middelbare scholier die deelneemt aan een Pre-U activiteit
 • Klachten? Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak. Meld je af via mail of bel ons (053 489 4890) 
 • Desinfecteer je handen: Bij binnenkomst in het gebouw willen we je vragen om je handen te desinfecteren. In het gebouw staan verschillende units waar je dit kunt doen. Daarnaast willen we je vragen om regelmatig je handen te wassen of te desinfecteren. Blijf daarnaast met je handen van je mond en neus af. Hoest en nies in je elleboog.
 • Draag een mondkapje: Ook op de universiteit is het verplicht om een mondkapje te dragen.  
 • Buiten het lokaal moet er te allen tijde de 1,5 meter afstand bewaard worden, ook van je medeleerlingen. Enkel op instructie van de Pre-U begeleider is het toegestaan dichter bij elkaar te komen.
 •  In het lokaal houd 1,5 meter afstand van je medeleerlingen en begeleiders. Nuttig geen eigen eten tijdens de Pre-U activiteit. In de pauze krijg je een snackje en een drankje. Gooi zelf de verpakking en het bekertje weg.
 • Looproutes: Volg in de gebouwen altijd de looproutes die aangegeven zijn met pijlen, ook als je naar het toilet gaat.
 • Gezondheidscheck: Bij binnenkomst van het lokaal wordt er gevraagd of je last hebt van klachten (verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak). Bij klachten mag er niet deelgenomen worden aan de activiteit.
 • Pre-U Begeleiders: Onze Pre-U begeleiders zijn goed geïnstrueerd over hoe de activiteit veilig kan verlopen. We willen jou daarom vragen om te alle tijde de aanwijzingen van de Pre-U’er te volgen en de bovenstaande regels na te leven. 
Ik ben een docent die deelneemt aan een Pre-U activiteit
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van leerlingen, docenten en ander personen.
 • Klachten? Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak. Meld je af via mail of bel ons (053 489 4890) 
 • Desinfecteer je handen: Bij binnenkomst in het gebouw willen we je vragen om je handen te desinfecteren. In het gebouw staan verschillende units waar je dit kunt doen. Daarnaast willen we je vragen om regelmatig je handen te wassen of te desinfecteren. Blijf daarnaast met je handen van je mond en neus af. Hoest en nies in je elleboog.
 • Draag een mondkapje: Ook op de universiteit is het verplicht om een mondkapje te dragen.
 •  In het lokaal: Nuttig geen eigen eten tijdens de Pre-U activiteit. In de pauze krijg je een snack en een drankje. Gooi zelf de verpakking en het bekertje weg.
 • Looproutes: Volg in de gebouwen altijd de looproutes die aangegeven zijn met pijlen, ook als je naar het toilet gaat.
 • Gezondheidscheck: Bij binnenkomst van het lokaal wordt er gevraagd of je last hebt van klachten (verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak). Bij klachten mag er niet deelgenomen worden aan de activiteit.
 • Pre-U Begeleiders: Onze Pre-U begeleiders zijn goed geïnstrueerd over hoe de activiteit veilig kan verlopen. We willen jou daarom vragen om te alle tijde de aanwijzingen van de Pre-U’er te volgen en de bovenstaande regels na te leven.
 • Help met toezicht houden; indien er leerlingen van je school mee zijn, help met toezien op het gehoorzamen van de voor hen geldende regels.
Ik ben Pre-U begeleider op de universiteit of op locatie
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van leerlingen, docenten en ander personen. 
 • Klachten? Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak. Meld je af bij de Themacoördinator.  
 • Desinfecteren: Zorg ervoor dat je bij binnenkomst van het gebouw je handen desinfecteert. En dat je na afloop van de activiteit de stoelen en tafels schoonmaakt/ desinfecteert. Blijf met je handen van je neus en mond af. Hoest en nies in je elleboog.
 • Draag een mondkapje: Op scholen en de universiteit is het verplicht om een mondkapje te dragen.  
 • Tas ophalen: De tas voor je activiteit ligt klaar in het Pre-U kantoor. Het kantoor is iedere werkdag van 09:00 tot 13:00 uur geopend. Dus denk er aan dat je optijd je tas ophaalt!
 • Looproutes: Volg in het gebouw altijd de looproutes die met pijlen zijn aangegeven, ook als je naar het toilet gaat. 
 • Gezondheidscheck: Vraag bij binnenkomst aan iedere leerling of ze last hebben van de corona symptomen (hoesten, verkoudheid, koorts, keelpijn, verlies van geur en smaak). Op het moment dat er iemand klachten heeft, mag hij of zij niet deelnemen aan de activiteit. 
 • Presentielijst: Houd goed bij wie er aanwezig zijn tijdens de activiteit. Doe dit gelijk aan het begin van de activiteit. 
 • Bekijk per lokaal wat er mogelijk is: Bij Pre-U zijn we gewend om op een interactieve manier onze projecten te geven. Een rondje maken door de groep is dan heel normaal. Helaas is dit in coronatijd niet altijd mogelijk, zowel op de universiteit of op locatie. Bekijk dus per lokaal goed wat er mogelijk is. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om indien mogelijk een opstelling te creëren met voldoende loopruimte tussen de groepjes leerlingen.
 • Eigen veiligheid: Spreek de leerlingen of docenten aan op hun gedrag op het moment dat de regels niet nageleefd worden. Dus spreek een leerling er gerust op aan wanneer hij of zij te dichtbij komt. 
 • Ranja en een snoepje: Tijdens de activiteit is het wel de bedoeling dat iedereen ranja en een snoepje krijgt. Maar zorg ervoor dat je de ranja en snoepjes al klaar hebt staan zodat de leerlingen het zelf kunnen pakken. Schenk de ranja ook alvast in de bekertjes, op deze manier wordt de kan niet door iedereen aangeraakt. Vraag leerlingen om zelf de verpakking en het bekertje weg te gooien.
 • Op locatie: Bij voorkeur wordt er per fiets of via het OV naar de externe locatie gereisd. Soms is dit niet mogelijk en zal er een auto worden geregeld. Draag in de auto en het OV te allen tijde een mondkapje. 
Ik ben Pre-U medewerker en wil graag op kantoor werken

Zoveel mogelijk thuiswerken is de norm. Totdat het bericht komt dat we weer op kantoor mogen werken, zal het kantoor in de Bastille gesloten blijven. Alle werkzaamheden zullen online plaatsvinden.