PDEng: Minder schades bij boringen voor Glasvezel-aansluiting

Specificaties

Locatie: Universiteit Twente – Enschede
Vooropleiding: MSc in Educational Science and Technology,  Civil Engineering of een gerelateerde discipline.
Aantal uren: 40 uur per week
Over de werkgever: http://www.zoarg.com en www.utwente.nl
Projectleider: Prof.dr.ir.ing A.G. Dorée

Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades

Riolering, gas, water, elektriciteit, cai, telefoon, glasvezel, huisaansluitingen, staatkolken, putten, mantelbuizen, kabels voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, duikers, warmtenetten, transportleidingen, datakabels, afvalcontainers, bezinktanks, wortels van bomen en planten, drainage, funderingen  ….  In de afgelopen eeuw is de ondergrond drukker en voller geworden. We denken bij infrastructuur veelal aan wegen en kanalen, maar buiten ons dagelijkse zicht is een web van andere infrastructuur netwerken gesponnen. De totale waarde daarvan wordt geschat op enkele honderden miljarden euro’s. Aan de aanleg, het onderhoud en het upgraden van deze infrastructuren worden jaarlijks miljarden besteed. Omdat de ondergrond steeds voller raakt, wordt de kans op beschadiging tijdens deze werkzaamheden voortdurend groter.

Reggefiber en Universiteit Twente hebben besloten samen een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (zoarg). Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatie van de methoden, technieken en processen behorend bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Dit programma combineert opleiding met innovatie in de vorm van PDEng opdrachten. De PDEng kandidaat heeft als opdracht  een relevant probleem aan te pakken en hier een innovatieve, hoogwaardige oplossing voor te ontwerpen (zie ook www.zoarg.com).

Tuinboringen moeten veiliger !

In NL worden per jaar 300.000 woningen aangesloten op glasvezel. Bij zo’n 60 procent daarvan wordt de huisaansluiting gemaakt met een tuinboring ook wel raketboring genoemd. Vanaf de openbare weg wordt dan een raketlans door de grond geschoten tot aan de gevel van de woning. Deze boringmethode leidt tot een snelle aanleg en veroorzaakt weinig overlast en schade aan tuin en bestrating. De methode heeft als nadeel dat tijdens het boren andere kabels en leidingen geraakt kunnen worden. Bij beschadiging hiervan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor omwonenden en werknemers. Daarnaast leveren de vereiste herstelwerkzaamheden ook nog eens vertraging op.

Om de schades bij het boren te voorkomen, worden vooraf de liggingsgegevens van bestaande kabels en leidingen opgevraagd bij andere netbeheerders. Ondanks deze voorbereidingen en goede bedoelingen veroorzaken de boringen toch regelmatig schades. Een veel voorkomende oorzaak is dat de opgevraagde liggingsgegevens niet overeenkomen met de werkelijkheid. De bestaande kabels en leidingen liggen dan op een onverwachte locatie of diepte.  

Opdracht:

ONTWERP/VERBETER EEN METHODE WAARMEE SCHADE AAN BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN VOORKOMEN WORDT. DAARNAAST MOET DE METHODE SNEL, EENVOUDIG EN ZONDER VEEL OVERLAST VAN DE BEWONERS UIT TE VOEREN ZIJN.

De ontwerp-/engineeringsopdracht wordt uitgevoerd via een PDEngtraject dat deels gefinancierd wordt vanuit het Stimuleringsfonds zoarg. Reggefiber draagt zorg voor een externe partij die in zoarg gaat participeren en het PDEng project deels financiert.

Meer informatie: