PDEng: Voorkomen schades door traceerbaarheid leidingen

Specificaties

  • Locatie: Universiteit Twente – Enschede
  • Vooropleiding: MSc in Educational Science and Technology,  Civil Engineering of een gerelateerde discipline.
  • Aantal uren: 40 uur per week
  • Over de werkgever: http://www.zoarg.com en www.utwente.nl
  • Projectleider: Prof.dr.ir.ing A.G. Dorée

Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades

Riolering, gas, water, elektriciteit, cai, telefoon, glasvezel, huisaansluitingen, staatkolken, putten, mantelbuizen, kabels voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, duikers, warmtenetten, transportleidingen, datakabels, afvalcontainers, bezinktanks, wortels van bomen en planten, drainage, funderingen  ….  In de afgelopen eeuw is de ondergrond drukker en voller geworden. We denken bij infrastructuur veelal aan wegen en kanalen, maar buiten ons dagelijkse zicht is een web van andere infrastructuur netwerken gesponnen. De totale waarde daarvan wordt geschat op enkele honderden miljarden euro’s. Aan de aanleg, het onderhoud en het upgraden van deze infrastructuren worden jaarlijks miljarden besteed. Omdat de ondergrond steeds voller raakt, wordt de kans op beschadiging tijdens deze werkzaamheden voortdurend groter.

Reggefiber en Universiteit Twente hebben besloten samen een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (zoarg). Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatie van de methoden, technieken en processen behorend bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Dit programma combineert opleiding met innovatie in de vorm van PDEng opdrachten. De PDEng kandidaat heeft als opdracht  een relevant probleem aan te pakken en hier een innovatieve, hoogwaardige oplossing voor te ontwerpen (zie ook www.zoarg.com)

Voorkomen is beter dan genezen!

Bij graafwerkzaamheden worden ter voorkoming van schade diverse maatregelen – verplicht en vrijwillig- getroffen. Zo worden liggingsgegevens opgevraagd bij andere netbeheerders, proefsleuven gemaakt, met een grondradar gescand en het laatste stuk handmatig gegraven. Toch ontstaan er nog geregeld schades doordat kabels en leidingen net anders liggen dan de opgevraagde liggingsgegevens aangeven. Er zal in de komende jaren nog heel veel worden aangelegd. Ook zullen er veel netten  (denk aan riool en elektriciteitsnetten) vervangen moeten worden. Graafschades kunnen verminderen als na het werk de (as built) liggingsgegevens accuraat worden vastgelegd en als de kabels en leidingen beter traceerbaar zijn. Met verhoogde traceerbaarheid kunnen grondroerders in de toekomst aanwezige kabels en leidingen beter detecteren. Met betere traceerbaarheid en detecteerbaarheid kunnen schades worden voorkomen.

Opdracht:

PAS DE MATERIALEN EN/OF DE METHODE AAN OM BUIZEN EN KABELS GOED IDENTIFICEERBAAR TE MAKEN. MET HET ONTWERP MOET HET EENVOUDIG TE TRACEREN ZIJN WELKE BUIZEN EN KABELS WAAR IN DE GROND LIGGEN (ALIGNEMENT EN DIEPTE).

De ontwerp-/engineeringsopdracht wordt uitgevoerd via een PDEngtraject dat deels gefinancierd wordt vanuit het Stimuleringsfonds zoarg.

Meer informatie: