PDEng: meer borstelmachine minder graafschade

Specificaties

  • Locatie: Universiteit Twente – Enschede
  • Vooropleiding: MSc in Educational Science and Technology,  Civil Engineering of een gerelateerde discipline.
  • Aantal uren: 40 uur per week
  • Over de werkgever: http://www.zoarg.com en www.utwente.nl
  • Projectleider: Prof.dr.ir.ing A.G. Dorée

Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades

Riolering, gas, water, elektriciteit, cai, telefoon, glasvezel, huisaansluitingen, staatkolken, putten, mantelbuizen, kabels voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, duikers, warmtenetten, transportleidingen, datakabels, afvalcontainers, bezinktanks, wortels van bomen en planten, drainage, funderingen  ….  In de afgelopen eeuw is de ondergrond drukker en voller geworden. We denken bij infrastructuur veelal aan wegen en kanalen, maar buiten ons dagelijkse zicht is een web van andere infrastructuur netwerken gesponnen. De totale waarde daarvan wordt geschat op enkele honderden miljarden euro’s. Aan de aanleg, het onderhoud en het upgraden van deze infrastructuren worden jaarlijks miljarden besteed. Omdat de ondergrond steeds voller raakt, wordt de kans op beschadiging tijdens deze werkzaamheden voortdurend groter.

Reggefiber en Universiteit Twente hebben besloten samen een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (zoarg). Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatie van de methoden, technieken en processen behorend bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Dit programma combineert opleiding met innovatie in de vorm van PDEng opdrachten. De PDEng kandidaat heeft als opdracht  een relevant probleem aan te pakken en hier een innovatieve, hoogwaardige oplossing voor te ontwerpen (zie ook www.zoarg.com)

Graven wordt mechanisch verwijderen !

In Nederland ligt zo’n 1,7 miljoen kilometer aan infrastructuur in de grond. Hiermee hebben we een van de dichtbezette ondergrondse infrastructuren ter wereld. Per jaar worden 300.000 woningen aangesloten op glasvezel; Daarvoor wordt ongeveer 2500 kilometer geul gegraven. Bij het graven kunnen andere kabels en leidingen beschadigd raken. Een alternatief voor de graafmachine is het mechanisch weg-borstelen van grond. Deze technologie is recent in NL geïntroduceerd. De eerste ervaringen zijn veelbelovend: het is sneller, veiliger en geeft minder graafschades. Echter, de inzet wordt geremd door praktische en contractuele beperkingen. Om de inzetbaarheid te vergroten moeten het ontwerp van de machine, de methode van inzet, en het aanlegproces geïntegreerd worden verbeterd.

Opdracht:

DOORGROND EN VERBETER HET ONTWERP VAN DE MACHINE, DE INZET EN DE HET AANLEGPROCES VAN DEZE MECHANISCHE GRAAFTECHNIEK ZODAT HET TOEPASSINGSBEREIK EN DE TOEPASBAARHEID GROTER WORDEN.

De ontwerp-/engineeringsopdracht wordt als PDEng-project uitgevoerd bij VolkerWessel Telecom, en wordt gefinancierd door VolkerWessels Telecom i.s.m. het Stimuleringsfonds zoarg.

Meer informatie: