PDEng: objectivering inspectieen beschrijving toestand bestrating

Specificaties

  • Locatie: Universiteit Twente – Enschede
  • Vooropleiding: MSc in Educational Science and Technology,  Civil Engineering of een gerelateerde discipline.
  • Aantal uren: 40 uur per week
  • Over de werkgever: http://www.zoarg.com en www.utwente.nl
  • Projectleider: Prof.dr.ir.ing A.G. Dorée

Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades

Riolering, gas, water, elektriciteit, cai, telefoon, glasvezel, huisaansluitingen, staatkolken, putten, mantelbuizen, kabels voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, duikers, warmtenetten, transportleidingen, datakabels, afvalcontainers, bezinktanks, wortels van bomen en planten, drainage, funderingen….  In de afgelopen eeuw is de ondergrond drukker en voller geworden. We denken bij infrastructuur veelal aan wegen en kanalen, maar buiten ons dagelijkse zicht is een web van andere infrastructuur netwerken gesponnen. De totale waarde daarvan wordt geschat op enkele honderden miljarden euro’s. Aan de aanleg, het onderhoud en het upgraden van deze infrastructuren worden jaarlijks miljarden besteed. Omdat de ondergrond steeds voller raakt, wordt de kans op beschadiging tijdens deze werkzaamheden voortdurend groter.

Reggefiber en Universiteit Twente hebben besloten samen een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (zoarg). Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatie van de methoden, technieken en processen behorend bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Dit programma combineert opleiding met innovatie in de vorm van PDEng opdrachten. De PDEng kandidaat heeft als opdracht  een relevant probleem aan te pakken en hier een innovatieve, hoogwaardige oplossing voor te ontwerpen (zie ook www.zoarg.com)

Schades door onduidelijkheden over de toestand van de bestrating!

Een belangrijk onderdeel van het FttH-aanlegproces is  het opnemen van de bestrating en het her-straten in de oorspronkelijke. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden wordt een visuele inspectie uitgevoerd om de exacte situatie in beeld te brengen. Bij opleving wordt het traject opnieuw visueel geïnspecteerd. Een periode na de oplevering wordt opnieuw bekeken of de bestrating er nog goed bijligt. Zo niet, dan kan de gemeente herstel van het straatwerk eisen. Het is niet uitzonderlijk dat er interpretatieverschillen zijn over toestand van de bestrating bij opname vooraf, bij oplevering van het werk en bij inspectie in de garantie periode. Het kost de organisatie relatief veel tijd hierover met de gemeente af te stemmen en overeenstemming te bereiken. Regelmatig ontstaan hierover discussies. Er is behoefte aan methoden en technieken die de visuele inspectie en beschrijving van de bestrating kunnen objectiveren.

Opdracht:

ONTWERP EEN METHODE MET EVENTUELE TECHNOLOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR STROOMLIJNING EN OBJECTIVERING VAN VISUELE INSPECTIES EN TOESTANDSBESCHRIJVING VAN BESTRATING.

De opdrachtgever voor het PDEng traject is Gebr. v.d. Donk te Oss.

De ontwerpopdracht wordt uitgevoerd via een PDEng traject en  deels gefinancierd wordt vanuit het Stimuleringsfonds ZoArg.

Meer informatie: