Onderwijs

POSTGRADUATE OPLEIDINGEN

Aan de Universiteit Twente worden veel verschillende post-masteropleidingen aangeboden. Meer informatie over onze masteropleidingen is te vinden op onze master website

PROMOVEREN (TGS)

Twente Graduate School aan de Universiteit Twente biedt een gevarieerd aanbod aan geïntegreerde master- en PhD-programma’s voor excellente masterstudenten die zich richten op een carrière in wetenschappelijk onderzoek. De programma’s zijn opgezet in samenwerking met de faculteiten en onderzoeksinstituten. Door middel van een breed aanbod aan verplichte vakken en keuzevakken zijn studenten in staat om zich te specialiseren in het onderzoeksgebied waarin ze zich interesseren, terwijl ze tegelijkertijd hun perspectieven op de sociale context van technologie en onderzoek verwijden. We stellen hoge eisen en hebben een strikte selectieprocedure voor zowel de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s, als voor aankomende studenten.

ONTWERPOPLEIDINGEN (PDENG)

Een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) programma is een tweejarig post-Master's designerprogramma aan de Universiteit Twente. De PDEng-opleidingen van de Universiteit Twente leiden, in samenspraak met het bedrijfsleven, mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter.

De PDEng programma’s combineren wetenschappelijk onderzoek in een industriële context met onderwijsmodules uit een breed scala aan onderwerpen. Daarbij ligt de focus sterk op technologisch ontwerpen. De PDEng-opleiding biedt een gecombineerd onderwijs- en ontwerptraject aan. In deze opleiding staat het ontwerpen centraal en wordt het ontwerpproject door de opdrachtgever aangedragen. Tijdens het ontwerptraject worden de door de trainee verworven kennis en vaardigheden omgezet in technologische innovaties.