Zie Over ons onderwijs

Onderwijs in het nieuwe academisch jaar

Als aankomend student ben je ongetwijfeld nieuwsgierig naar hoe het is om te sturen gedurende de corona-pandemie. Op deze pagina blikken we vooruit naar hoe de Universiteit Twente in het aankomend academisch jaar zorgt dat je veilig en goed kan studeren.

Optimaliseren van het onderwijsaanbod op de campus

We leven heel erg toe naar het moment dat we weer meer onderwijs echt fysiek op de campus kunnen aanbieden. Het vooruitzicht is dat er met ingang van het academisch jaar 2021-2022 weer een groot aandeel onderwijs op onze campus gegeven kan worden. Daar zijn we blij mee, want de Universiteit Twente vindt het belangrijk om de mogelijkheden om weer op de campus samen te komen straks optimaal te benutten.

Het is van groot belang elkaar ook in levende lijve te zien en te spreken, om zo samen te werken aan projecten en opdrachten. Maar ook in het sociale leven rond de studie: we zijn een campusuniversiteit met een hechte gemeenschap. Studenten zijn actief in allerlei verenigingen en studentenorganisaties. Ook daar leer je veel en bouw je vriendschappen voor het leven.

Binnen wat er mogelijk volgens de wet- en regelgeving, bieden we zo veel mogelijk onderwijs fysiek aan op de campus. Op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid die bekend zijn gemaakt op vrijdag 13 augustus, zijn er in het academisch jaar 2021-2022 nog maar beperkt maatregelen van kracht: 

  • De basisregels zijn nog wel steeds van toepassing, zoals regelmatig handen wassen, testen bij klachten, in je elleboog hoesten en niezen en in quarantaine op het moment dat je te maken hebt met een besmetting.
  • Het gebruik van een mondkapje is verplicht als je je door de UT-gebouwen beweegt.
  • Wel nemen we uitgebreide maatregelen voor de hygiëne van het gebouw. Denk daarbij aan goede ventilatie en luchtcirculatie, maar ook het inrichten van looproutes om onnodige drukte te vermijden.
  • Het is niet langer nodig 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in de onderwijsruimten.
  • Er geldt een maximum van 75 personen in een onderwijsruimte, docenten en begeleiders niet meegerekend.
  • Medewerkers en studenten worden gevraagd (vrijwillig) gebruik te maken van zelftesten.
  • Onderwijsgerelateerde activiteiten kunnen gewoon worden gehouden, zoals onderwijs-introductieprogramma's en afstudeerceremonies. Waar nodig gelden extra richtlijnen.

Online en offline; het beste van beide werelden

In de afgelopen periode hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van ons online onderwijsaanbod. Het zou zonde zijn om al die inspanningen niet te blijven benutten voor de toekomst. Want al die online onderwijsactiviteiten voegen iets toe aan ons onderwijs: er zijn nieuwe interessante werkvormen ontwikkeld maar ook biedt het online aanbieden studenten de mogelijkheid te studeren op een moment van de dag dat het hen het best uitkomt. Zo willen we in de komende periode het beste van twee werelden met elkaar verbinden. Ook in het aankomende studiejaar zal een deel van het onderwijs online worden aangeboden. Dat zal een relatief klein deel zijn. Er zijn verschillen per opleiding, maar we schatten dat het gaat om circa 20 tot 25 procent van het totaal aantal studieuren.

Mogelijkheden om op afstand te studeren

Studeren aan de Universiteit Twente betekent ook studeren in Twente. We vragen van je om aanwezig te zijn bij onderwijsactiviteiten op de campus en willen ook heel graag dat je echt deel uit gaat maken van onze studentengemeenschap.

In de praktijk zal je tegen beperkingen aanlopen op het moment dat je niet in Enschede aanwezig kan zijn om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. We doen ons best om studeren op afstand mogelijk te maken, maar kunnen niet alle beperkingen wegnemen. Het is dus van belang om echt te proberen aanwezig te kunnen zijn bij de start van het nieuwe jaar.

Hoe zorgen we voor een goede start in september?

We werken met een deskundig team aan een campus waarop vanaf september weer veel meer reuring en activiteit is. Overal in het land, ook bij ons, worden experimenten gedaan die ons helpen om straks zoveel mogelijk onderwijs weer op de campus te geven. Maar altijd onder de strikte voorwaarde dat dat veilig en verantwoord kan.

Met de activiteiten die we nu al houden, hebben we laten zien dat dat kan. Practica en tentamens worden op dit moment fysiek gegeven. Onderstaande video laat zien hoe we het onderwijs op de campus hebben geregeld.

Voor alle informatie over de huidige maatregelen kan je terecht op de Corona service portal.