Mara

ervaring van een master student

Mara koos na haar bacheloropleiding om door te stromen in de Master Health Sciences @UTwente

Duitse Mara startte vanaf haar bacheloropleiding een studieleven in Nederland. Na een gedegen onderzoek naar de juiste opleiding en universiteit kwam ze in Enschede terecht. Na het behalen van haar bacheloropleiding heeft ze nog andere universiteiten overwogen, maar besloot toch door te stromen in de Master Health Sciences @UTwente en nu studeert ze op 8 januari 2018 af.

deze opleiding geeft mij de mogelijkheid om de patiënt centraal te zettenMara

De keuze voor een bachelor in Nederland

Toen Mara op zoek ging naar een bacheloropleiding ging ze eerst in Duitsland eens kijken wat er zoal te doen was binnen haar interesses. In verband met haar Duitse komaf was de keuze voor een universiteit in Duitsland niet zo vreemd. Ze verzamelde informatie over de opleiding Gezondheidswetenschappen en de aanmoediging van haar ouders haar aan om wat breder te kijken, dus ook over de grens kwam ook Nederland in aanmerking. Nadat ze de open dagen aan de University of Twente (UT) had bezocht wist ze dat ze BSc Gezondheidswetenschappen aan de UT ging studeren. Reden hiervoor was de opbouw van het programma, het was wat toegepaster dan ze in Duitsland zag en in Nederland kun je direct aan een universiteit beginnen met je studie zonder eerst een andere (zorg)vooropleiding te moeten volgen, zoals in Duitsland soms voor Gezondheidswetenschappen het geval was.

Doorstromen in de master Heatlth Sciences

Na haar bachelor heeft Mara samen met een aantal studievriendinnen in Nederland rondgekeken voor een vervolgopleiding. Ze kwam er al snel achter dat ze in Enschede al heel erg op haar plek was. “Hier had ik mijn vrienden, ik kende de docenten en zij mij, ik was bekend met de studieadviseur en hier was ook mijn dispuut. Dus ik besloot voor de MSc Health Sciences, waarin ik zo kon doorstromen na het behalen van mijn bachelordiploma Gezondheidswetenschappen”, vertelt Mara. Ze gaat verder: “Ook het feit dat je hier aan de UT een combinatie hebt van health-management- en beleidsvakken met daarnaast de health technology assessment sprak mij erg aan. Op een later tijdstip maakte ik de keuze om de track binnen de health technology assessment op te gaan. Ik vind het erg belangrijk om de patiënt centraal te zetten, en dat biedt deze richting.”

Het interessante aan de opleiding Health Sciences

Mara: “het bijzondere aan deze opleiding is wel dat je tijdens je studie veel meepikt van de opleidingen Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie. Omdat hier aan de Universiteit Twente een aantal technieken worden ontwikkeld, krijgen studenten van Health Science veel ontwikkelingen van het begin aan mee. Ook de techniek leer je daardoor – opervlakkig weliswaar – kennen.

Daarnaast is het prettig dat de kennis binnen de University of Twente aanwezig is omdat er ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht wordt. Dus als je antwoorden zoekt voor een opdracht, kun je terecht bij promovendi of professoren op dat vakgebied. Dat is voor de uitwerking van je opdracht erg prettig”. Een van die opdrachten die Mara en haar medestudenten heeft uitgevoerd ging over de design en layout van een app qua inhoud – dus niet het daadwerkelijk bouwen van de app. Er moest een app komen die jonge volwassenen informeerden over seks. Dus een opdracht gericht op een maatschappelijk onderwerp.

Mara studeert op 8 januari af

De afstudeerdatum van Mara is al gepland. Op het moment is ze erg druk met het afronden van haar thesis en het zich voor te bereiden om op 8 januari haar afstudeervoordracht te geven. “Mijn afstudeeropdracht gaat over het evalueren van eHealth onderdelen, te denken valt aan elektronische dossiers, apps voor patiënten met chronische ziekten, health-trackers, etc. De bedoeling is om er achter te komen of de technieken die ingezet worden ook daadwerkelijk nut en de juiste werking hebben voor patiënten, artsen en zorg verleners”, vertelt Mara. “Je wilt uitzoeken welke methodes van evalueren je moet inzetten om de juiste data te verkrijgen. Dat is lastig, want het blijkt dat je niet één enkele methode kunt inzetten om alles te kunnen evalueren. Dit omdat je te maken hebt met heel verschillende aspecten binnen deze middelen”, legt Mara uit. De opdracht wordt binnen de universiteit uitgevoerd, maar is erg gericht op de maatschappij. Ze vervolgt: “dit is natuurlijk een onderwerp van de toekomst, want er komt steeds meer eHealth waar we mee te maken gaan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende zorgkosten en de vraag hoe daar mee om te gaan. De inzet van e-health zou kunnen helpen om oplossingen te vinden over hoe je een betere zorg kunt verlenen zonder extra kosten met zich mee te brengen. Een echt mooi vakgebied!”

Wat gaat de toekomst brengen?

Mara vertelt dat ze graag een baan vindt binnen de eHealth en dan vooral waar ze iets kan betekenen voor de patiënten. “Ik denk hierbij aan patiëntenvoorlichting of -ondersteuning of de kwaliteit van zorg en informatie over zorg en ziektes verbeteren”, zegt Mara. “Voor mij staan patiënten en hun contacten met zorgverleners altijd centraal. Wat zijn bijvoorbeeld gevolgen voor een patiënt bij een bepaalde behandeling, hoe verlopen zorgprocessen en hoe bepaal je wat voor de patiënt gaat werken. Bedrijven waar ik aan denk zijn bijvoorbeeld Ecare of het Medisch Spectrum Twente (MST). Binnen een ziekenhuis zou ik graag werken aan de uitbreiding van hun social media inzet. De nieuwe generatie is uiteraard bekend met alle middelen die social media biedt, en daar kun je uiteraard je informatievoorziening mooi op inzetten”, gaat ze verder.

Wat raadt je studiezoekers op zoek naar een masteropleiding aan?

“Ik zou zeker iedereen aanraden om de Master Open Dagen te bezoeken en daarnaast ook nog de Masterweken. De Open Dagen bieden je wat meer globale informatie over de master en de Masterweken kunnen je de verdiepende informatie geven over de verschillende tracks en vakken die je zult gaan volgen. Door verschillende opleidingen te bezoeken maak je uiteindelijk de juiste keuze voor je vervolgopleiding en dus eigenlijk voor je toekomst!, zegt Mara.