Lerarenopleiding Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of ontwerpen

In de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) ontwikkel je allereerst de didactische vaardigheden om een havo- of vwo-leerling les te geven. Daarnaast blijf je de ontwikkelingen binnen je vakgebied volgen. Voor je studieprogramma betekent dit dat je je in het ene jaar richt op het (technische) vakgebied waarin je leraar wilt worden. In het andere jaar volg je de didactische vakken. Je kunt deze jaren ook combineren. Meer weten? Bekijk de meeste gestelde vragen en antwoorden

Voltijd/deeltijd

De masteropleiding Science Education and Communication kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. 

STARTDATA

Je kunt zowel in september als in februari (onder voorwaarden) met de opleiding beginnen. 

Vakkenoverzicht: het educatieve jaar

Het educatieve jaar van de masteropleiding bestaat uit 15 EC aan basisvakken en 45 EC aan specialisatievakken zoals vakdidactiek en schoolpracticum. Het programma ziet er als volgt uit:

informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde

* Basisvakken 

** Deze vakken zijn toegespitst op de schoolvakken van je keuze: informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.

Ontwerpen (O&O)

Het educatieve jaar voor ontwerpen (O&O) is anders van opbouw, omdat dit ook een opleiding voor de tweedegraads bevoegdheid wiskunde of natuurkunde omvat.

Vakkenoverzicht: het vakinhoudelijke jaar

Hoe het vakinhoudelijke jaar van de masteropleiding is ingericht, hangt af van het vakgebied dat je kiest. 

informatica, natuurkunde of scheikunde

Als je voor informatica, natuurkunde of scheikunde kiest, dan bestaat het programma uit 20 EC aan verplichte vakken (passend bij het onderzoek), 10 EC aan keuzevakken en een masterthese van 30 EC. Het programma ziet er dan als volgt uit: 

Wiskunde

Als wiskunde je vakgebied is, dan bestaat het programma uit 30 EC aan verplichte vakken (waarvan 20 EC passend bij het onderzoek), 10 EC keuzevakken en een masterthese van 20 EC. Van de mastervakken zijn er twee verplicht: Geschiedenis van de wiskunde en Meetkunde. Deze vakken worden aangeboden via het landelijke programma Mastermath. Het programma ziet er dan als volgt uit:

ONTWERPEN (O&O)

Voor de specialisatie ontwerpen omvat het vakinhoudelijke jaar een 20 EC
onderzoek- of ontwerpstage, 20 EC aan mastervakken die gekoppeld zijn aan de stage, 10 EC verdieping op het gebied van wiskunde of natuurkunde en 10 EC keuzevakken:

vakbeschrijvingen

Meer informatie over de vakbeschrijvingen

Chat offline (info)