Positieve Psychologie en Technologie

De masterspecialisatie PPT bestaat uit 30EC verplichte vakken, 10EC masterthese en 20EC stage (of eventueel 30EC vakken en 30EC masterthese). Het vakkenaanbod PPT is voor studiejaar 2018-2019 gewijzigd t.o.v. 2017-2018. Verder zijn de vaknamen en gebruikte leermaterialen (zoals literatuur en collegeslides) m.i.v. studiejaar 2018-2019 Engelstalig. De colleges worden (nog) gegeven in het Nederlands. Met ingang van studiejaar 2019-2020 worden ook de colleges in het Engels gegeven. Voor de praktijkvakken geldt dat oefenen (met bijv. gespreksvaardigheden) zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk is, waarbij de student dus zelf kan kiezen tussen één van beide.

Hieronder vind je het (nieuwe) studieprogramma voor studiejaar 2018-2019 (vaknamen onder voorbehoud).

September of februari instroom


Alle PPT vakken worden twee keer per studiejaar aangeboden.

  1. Wanneer een student binnen de masterspecialisatie PPT een stage van 20EC volgt (klinisch, of praktijk/onderzoek) behelst de masterthese 10EC. Wanneer een student geen stage van 20EC volgt kan de student de master afronden door middel van een 30EC masterthese PPT.
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies