Als psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg kun je praktisch handelen afstemmen op wetenschappelijke kennis. Met praktische en/of technologische toepassingen behandel je psychische stoornissen en bevorder je de positieve geestelijke gezondheid. Met deze masterspecialisatie kun je voldoen aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als (basis)psycholoog binnen de GGZ of in de eerstelijnszorg, een revalidatiecentrum of ziekenhuis, of een forensische instelling, bijvoorbeeld. Bekende en minder bekende zorgsettings waarin je werk kunt vinden zijn de verslavingszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, of kinder- en jeugdhulpverlening. Als je niet als behandelaar aan het werk gaat, kun je werk vinden als onderzoeker of ontwerper van (preventieve) interventies, of als beleidsmedewerker, coach of adviseur.

ERVARINGEN VAN OUD-STUDENTen

Evelien Engbers

Livio

Psycholoog

Als psycholoog in de ouderenzorg houd ik mij voornamelijk bezig met neuropsychologisch onderzoek, het opstellen van benaderingsadviezen, behandeling van psychische problemen en begeleiding van teams en mantelzorgers.

Nicole Hoogstra- van der Herberg 

HSK Groep

Trainee Psycholoog 

Momenteel werk ik bij hsk als trainee psycholoog. Dit houdt in dat ik 4 dagen per week werkzaam ben als psycholoog en 1 dag per week training krijg in de CGT technieken en het behandelen volgens protocollen. De training is met andere startende psychologen. Hierdoor leer je je collega’s kennen en leer je van elkaar. Dit is erg leuk!

Bij HSK doe ik diagnostiek en behandel ik cliënten met een burn-out, angstklachten, depressie en/of PTSS. Een breed scala aan cliënten. Het mooie aan HSK is dat zij een pro-actief opleidingsbeleid hebben. Dit is in het traineeship terug te zien en in de gz-opleidingsplaatsen voor de werknemers. Ik vind het fijn dat ik in een bedrijf werk waar in ik gestimuleerd wordt om te leren en proberen. Goede begeleiding naast de werkzaamheden, maakt dat je je als psycholoog kan ontwikkelen en beter kan worden. Vooral het ontwikkelen van een stukje van jezelf aanwezig laten zijn in de therapie en het bouwen aan een therapeutische relatie vind ik heel belangrijk. In mijn werk bij HSK voel ik dat hier ruimte voor is.

Petra van der Horst 

PsyQ Rotterdam

Basis psycholoog 

Binnen PsyQ begeleid ik ambulant mensen met een posttraumatische stress-stoornis. Ik help mensen bij het verwerken van hun trauma’s door verwerkingsgerichte therapieën als Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting. Daarnaast bied ik stabiliserende gesprekken aan voor mensen die door allerlei redenen nog niet met hun verwerking kunnen starten. Ook intakes, werkoverleg, begeleiding van groepen en super- en intervisie maken deel uit van mijn takenpakket.

Teuntje Elferink

Universiteit Twente, vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie 

Junior onderzoeker

Na mijn afstuderen ben ik zowel bij Tactus Verslavingszorg -waar ik mijn masterstage heb gelopen- als bij de vakgroep PGT aan het werk gegaan. Daarna heb ik een periode fulltime bij Tactus gewerkt, als medewerker bij de afdeling zorgontwikkeling en als behandelaar. Sinds augustus 2014 ben ik weer terug bij de vakgroep, waar ik me als junior onderzoeker bezig houd met de (procesevaluatie van) het Positief Educatief Programma, oftewel PEP. Dit programma is gericht op het vergroten van welbevinden en persoonlijke groei van leerlingen in het basisonderwijs en sluit dus perfect aan bij de master die ik heb gevolgd.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies