Positieve Psychologie en Technologie

Klinische psychologie

Deze specialisatie is Nederlandstalig en behoort tot de masteropleiding Psychology

In deze specialisatie doe je klinische basiskennis en –vaardigheden op gericht op het begrijpen en behandelen van psychische stoornissen, met een unieke nadruk op positieve psychologie en technologie. 

Positieve geestelijke gezondheid en technologie

Een belangrijke pijler van deze masterspecialisatie is positieve geestelijke gezondheid. De geestelijke gezondheidszorg richt zich namelijk al enige tijd niet alleen op de behandeling van psychische stoornissen, maar ook op de bevordering van positieve geestelijke gezondheid of welbevinden. Er is toenemend bewijs dat welbevinden mensen veerkrachtiger en productiever maakt, en beschermt tegen de ontwikkeling van psychische stoornissen. 

Een tweede belangrijke pijler van onze opleiding is technologie. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol binnen de geestelijke gezondheidszorg, onder andere in de vorm van het aanbieden van online behandelingen via internet. 

Je ontwikkelt je tot een scientist-practitioner

Binnen deze unieke specialisatie ontwikkel je je tot een ‘scientist-practitioner’ (praktijkwetenschapper), die zowel klachtgericht als persoonsgericht kan werken in een zorgcontext waarin technologie in de vorm van ICT-toepassingen steeds nadrukkelijker een rol speelt. Na deze master heb je toegang tot de GZ-opleiding, maar je zou ook als counselor, adviseur of coach aan de slag kunnen.

Een aanzienlijk deel van deze specialisatie richt zich op het aanleren van klinische basiskennis- en vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld een klinische diagnose of een behandelplan op te stellen, je maakt je verschillende gesprekstechnieken eigen en oefent in het uitvoeren van Cognitieve Gedragstherapie. 

Een groot deel van de masteropleiding besteed je aan een stage (20EC), veelal in de klinische praktijk. Deze vul je aan met wetenschappelijke verdieping in de vorm van een masterthese (10EC). Ook kun je je meer op onderzoek richten en in plaats van een stage een 30EC-these schrijven. Voor je masterthese kun je aansluiten bij verschillende lopende onderzoeken. Je buigt je hierbij bijvoorbeeld over de vraag hoe je (positieve) geestelijke gezondheid kunt bevorderen. Vaak doe je dat in een toegepaste (technologische) setting. Je onderzoekt bijvoorbeeld de effectiviteit van (online) positief-psychologische interventies op het geluk en welbevinden van kinderen en volwassenen die gezond zijn of last hebben van verschillende vormen van psychopathologie.

Waarom deze specialisatie?

  • Na het volgen van deze specialisatie beschik je over gegronde klinische basiskennis en bijbehorende vaardigheden. Hiermee kun je voldoen aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding.
  • Bij ons doe je deze klinische basiskennis en -vaardigheden op in een kleinschalige en toegankelijke omgeving, onder begeleiding van docenten die in deeltijd werkzaam zijn als GZ-psycholoog.
  • Uniek aan onze opleiding is ook de kennis die je op doet rondom positieve psychologie en technologie, twee onderwerpen die steeds centraler komen te staan in onze maatschappij, en in het klinische werkveld in het bijzonder.
  • Na het volgen van deze masteropleiding bezit je unieke kennis over werkzame processen en interventies voor het bevorderen van herstel en veerkracht, in aanvulling op je basiskennis over klachten.
  • Ook heb je kennis van de doelen, voordelen en valkuilen van de inzet van technologie en de toepassing van online behandelingen in de GGZ. Je kennis en vaardigheden op deze terreinen kunnen van meerwaarde zijn voor zowel een toekomstige werkgever, als voor jezelf wanneer je een rol op je neemt als behandelaar, counselor, adviseur of coach.

Meer informatie

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies