Er zijn veel kansen voor jou als psycholoog! De psycholoog in de gezondheidszorg is misschien wel het meest bekend. Maar ook bij de overheid, in het bedrijfsleven, het onderwijs en de industrie bewijzen psychologen hun waarde. Op al deze plekken onderzoek en analyseer je gedrag en zoek je praktische, soms technologische oplossingen voor psychologische vraagstukken. Lees de ervaring van een afgestudeerde Psychologie student.  

Na je master ben je klaar om, afhankelijk van je masterspecialisatie, aan de slag te gaan als bijvoorbeeld gedragswetenschapper, onderzoeker, adviseur, consultant of trainer. Hieronder lees je meer over de toekomstperspectieven van de verschillende masterspecialisaties.

OUD-STUDENT LIANG VERTELT OVER ZIJN WERK

Masterspecialisatie Conflict, risk & safety 

Tijdens de masterspecialisatie heb je geleerd om veiligheidsinterventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit maakt jou bij uitstek geschikt om aan de slag te gaan als gedragswetenschapper bij de politie, defensie of justitie als trainer, mediator, veiligheidsonderzoeker of als veiligheidsadviseur. Ook kun je als trainer of mediator aan de slag. Andere mogelijkheden zijn veiligheidsadviseur of -coördinator bij een publieke of private organisatie, personeelsmanager, beleidsmedewerker of adviseur bij een ministerie of multinational of als onderzoeker/adviseur op het gebied van veiligheid (bijv. aan een universiteit of bij WODC, TNO, RIVM).

Masterspecialisatie Positieve Psychologie & Technologie

Klinische psychologie

Als psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg kun je praktisch handelen afstemmen op wetenschappelijke kennis. Met praktische en/of technologische toepassingen behandel je psychische stoornissen en bevorder je de positieve geestelijke gezondheid. Met deze masterspecialisatie kun je voldoen aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als (basis)psycholoog binnen de GGZ of in de eerstelijnszorg, een revalidatiecentrum of ziekenhuis, of een forensische instelling, bijvoorbeeld. Bekende en minder bekende zorgsettings waarin je werk kunt vinden zijn de verslavingszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, of kinder- en jeugdhulpverlening. Als je niet als behandelaar aan het werk gaat, kun je werk vinden als onderzoeker of ontwerper van (preventieve) interventies, of als beleidsmedewerker, coach of adviseur.

Masterspecialisatie health psychology & Technology

Als afgestudeerde van de masterspecialisatie Health Psychology & Technology speel je in je toekomstige werkveld een initiërende en coördinerende rol bij het ontwerp, implementatie en evaluatie en inkoop van innovatieve gezondheidsbevorderende interventies voor het publiek, patiënten of zorgverleners. Je kunt werken als onderzoeker, beleidsmedewerker, coördinator van GP-interventies bij gezondheidbevorderende instituten (bijvoorbeeld RIVM, NISB, Soa Aids Nederland), ziekenhuizen of zorginstellingen, GGD’en, bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Masterspecialisatie Human Factors & Engineering Psychology

Als afgestudeerde in Human Factors & Engineering Psychology kun je bedrijven en instellingen een innovative en praktische oplossing voor bestaande of nieuwe producten, systemen of technologieën bieden. Je kunt hierdoor werken als humanfactorsexpert of consultant binnen grote (internationale) bedrijven, als usabilityexpert of als wetenschappelijk onderzoeker binnen de universiteit of organisaties zoals TNO of het IfADo. 

Masterspecialisatie learning sciences

Met de masterspecialisatie Learning Sciences wordt je opgeleid om leerprocessen in diverse contexten te onderzoeken en waar nodig instructie-oplossingen aan te dragen. Met je kennis over leren kun je adviseren over het verbeteren van leerprocessen en leeruitkomsten. Met je kennis over instructiemethoden kun je werken aan leerarrangementen, met of zonder ICT, in zowel de profit- als de non-profitsector.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies