Master Mechanical Engineering: specialisatie Thermal and Fluid Engineering

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Een van de grote uitdagingen bij het ontwerp en de ontwikkeling van processen en machines is om goede prestaties te combineren met hoge efficiëntie, en minimale impact op het milieu, dwz effectief gebruik van grondstoffen en energie, en een minimum aan afvalproducten en ongewenst geluid. Voorbeelden van toepassingen zijn: windturbines, pompen, vliegtuigen, compressoren, gasturbines, verbrandingsprocessen, warmtepompen, warmtemachines, multiscale systemen, dunne film stromingen, contactmechanica en stroming van granulaire media.

Het onderzoek in het departement Thermal and Fluid Engineering is zowel experimenteel als theoretisch, met inbegrip van numerieke simulaties. Het departement beschikt over laboratoria met verschillende proefopstellingen van thermische omzettingsprocessen en stromingsfaciliteiten zoals een aeroakoestische windtunnel. Het onderzoek wordt verricht in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten en met industriele partners.

Als student van dit departement word je getraind om op basis van fundamentele inzichten uit de fysica, thermodynamica en mechanica, en de natuur,  nieuwe oplossingen te vinden voor actuele problemen en urgente vraagstukken in de maatschappij.

Afdeling THERMAL AND FLUID ENGINEERING UTWENTE

Het onderwijs van deze specialisatie wordt verzorgd door de afdeling (department) Thermal and Fluid Engineering UTwente

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies