Design, Production & Management

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Deze specialisatie besteedt aandacht aan ontwerptechnologie, productie/fabricage of het beheer van productie en logistiek. Naast kennis van technologie heb je ook bedrijfskundig inzicht nodig.

Bij het lanceren van een nieuw product is het van belang dat het productieproces snel en efficiënt wordt doorlopen, van concept tot eindproduct. Dat vereist een flexibile en effectieve aanpak bij het introduceren en implementeren van ontwerpinstrumenten en -methoden. Bij het ontwerpen van producten moet rekening worden gehouden met het productie- en montageproces. Het is essentieel dat je verder kijkt dan de vraag ‘Hoe maak ik een product?’. Er moeten ook andere belangrijke vragen worden beantwoord: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de noodzakelijke onderdelen en instumenten op het juiste moment bij elkaar worden gebracht? Hoe moet ik te werk gaan bij het opzetten van de benodigde verfijnde logistieke systemen?Aandacht wordt besteed aan ontwerptechnologie, productie/fabricage of het beheer van productie en logistiek. Informatica en automatisering spelen daarbij een centrale rol. De specialisatie gaat ook in op efficiënte productieprocessen en manieren om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Hiervoor heb je niet alleen specialistische kennis van technologie nodig, maar moet je ook bedrijfskundig inzicht hebben.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies