De mastertrack Leraar Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen is een eerstegraads-lerarenopleiding waarmee je je onderwijsbevoegdheid behaalt. Tijdens de opleiding kom je als docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen in de positie om leerlingen inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen, hoe politiek werkt en hoe politieke en maatschappelijke processen te beïnvloeden zijn. 

Meningsvorming van leerlingen over maatschappelijke vraagstukken

De vakken Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen hebben een bijzondere rol in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Immers, het gaat hierbij om politiek onderwijs; over bijdragen aan het vormen van democratisch burgerschap. Jonge mensen leren tijdens deze vakken hun mening te vormen over maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieke participatie van jongeren, democratie, burgerschap en normen en waarden. Vaak komen controversiële vraagstukken aan de orde, die niet alleen om kennis vragen, maar ook om inzicht in groepsprocessen. Het is de kunst om deze complexe onderwerpen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een jonge doelgroep. 

VOLTIJD/DEELTIJD

De tweejarige master Leraar Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (officiële naam is Master Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken) kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. 

Startdata

Je kunt zowel in september als in februari (onder voorwaarden) met de opleiding beginnen. 

Opbouw programma

De masteropleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk onderdeel die in totaal 120 EC opleveren:

  • Algemeen educatieve vakken (10 EC)
  • Vakdidactiek (15 EC)
  • Schoolpracticum (20 EC)
  • Verplichte cursussen Public Administration (25 EC)
  • Keuzecursussen (15 EC)
  • Masterthese (25 EC)
  • Vakdidactisch onderzoek (10 EC)

Met de algemeen educatieve vakken leg je de basis voor je beroep als docent. Hierbij verdiep je je in onderwijskunde en opvoedkunde. Bij vakdidactiek maak je kennis met de schoolvakken Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Hierbij leer je dialoog en kritisch denken te bevorderen als kernvaardigheden van democratisch burgerschap. Tijdens je stage (schoolpracticum) zet je je eerste stappen als docent. Hierbij kun je je vakdidactische kennis onmiddellijk toepassen in de praktijk. Uiteindelijk sluit je de opleiding af met een onderzoeksopdracht. Hierbij onderzoek je doorgaans een bepaald vraagstuk in een schoolsetting. In het vakinhoudelijk deel van de opleiding volg je met name vakken die worden aangeboden door Public Administration (PA). Deze masteropleiding heeft veel inhoudelijke raakvlakken met de masteropleiding LVHOM. De visie over interdisciplinariteit van deze opleidingen sluit aan bij de vereiste interdisciplinaire invulling van de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

Vakkenoverzicht

Het programma ziet er als volgt uit: 

VAKBESCHRIJVINGEN

Lees meer over de vakbeschrijvingen

Chat offline (info)