Tweedegraads Lerarenopleiding

Natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, maatschappijleer en economie

Heb jij een passende1 universitaire bachelor of master gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren? Dan heb je de mogelijkheid je tweedegraads lesbevoegdheid te halen bij de Universiteit Twente via de zogenaamde ‘educatieve module’. De opleiding start in september en duurt een half jaar (30EC).

De educatieve module aan de Universiteit Twente is een opleiding voor een tweedegraads lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en vmbo-t in:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde
  • Informatica
  • Maatschappijleer
  • Economie

1: Je kunt je inschrijven voor de educatieve module als de door jou gevolgde bachelor toegang geeft. Of dit het geval is kun je vinden in de “regeling verwantschapstabel educatieve minor” die je vindt op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2015-10-01  

Inschrijven

De aanmelding voor de educatieve module sluit in verband met de werving van de benodigde stageplaatsen elk jaar op 15 april.

Aanmelden doe je door voor 15 april een mail te sturen naar Gerdy ten Bruggencate (g.c.tenbruggencate@utwente.nl), onderwijscoördinator van de UT-lerarenopleidingen. In deze mail neem je een korte motivatie op, vermeld je welke wo-opleiding je hebt afgerond en welke onderwijservaring je eventueel al hebt. Als onderdeel van de intakeprocedure nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Na de toelating tot de educatieve module schrijf je je in via Studielink.

Studieprogramma

In de educatieve module ontwikkel je de didactische vaardigheden om op het vmbo en in de onderbouw van de havo of het vwo les te geven. Het studieprogramma bestaat uit de volgende vakken:

Onderwijskunde minor (5 EC)

Dit vak richt zich met name op de interpersoonlijke en pedagogische competenties van de docent. Daarnaast is er aandacht voor leren en instructie, het ontwerpen van onderwijs en reflectie.

Inleiding Vakdidactiek (5 EC)

Je houdt je in dit vak onder meer bezig met de doelstellingen van het onderwijs in een schoolvak, de voorbereiding van de lessen, activerende didactiek, probleemoplossen en leerlingstrategieën. Het ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticumervaringen zijn ook belangrijke aandachtspunten. Verder omvat dit vak het onderdeel “Presentatievaardigheden”.

Schoolpracticum 1 (5 EC)

Je geeft een serie van ongeveer 20 lessen over vakspecifieke onderwerpen. Ook leer je de school beter kennen.

Vakdidactiek 1 (5 EC)

Dit vak is gericht op verdieping van de didactische kennis en vaardigheden die voor het schoolvak van belang zijn. Er is aandacht voor toetsing binnen het vak, voor ICT gebruik en probleemoplossen.

Didactiek onderbouw (3 EC)

In samenhang met de onderbouwstage werk je aan je beroepscompetenties, met name het doceren, gebruik van activerende werkvormen, inzet van ICT, toetsen in de onderbouw, omgaan met bijzondere leerlingen en mentor zijn. De pedagogische kant van de docent krijgt specifiek aandacht.

Onderbouwstage (7 EC)

De onderbouwstage is een schoolpracticum in het vmbo-t of de onderbouw havo/vwo. Je geeft tijdens deze stage minstens 40 lessen.

Praktische informatie

Moduleteam

  • Bruggencate, mw. dr. G.C. ten (contactpersoon, onderwijscoördinator UT-lerarenopleidingen)
  • Meij, dr. J. van der (opleidingsdirecteur UT-lerarenopleidingen)

Eerstegraads lesbevoegdheid

Als je na de afronding van je bachelor- of masteropleiding een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen in informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, of maatschappijleer dan kun je aan de UT de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) of de masteropleiding Leraar VHO in zaakvakken (maatschappijleer en maatschappijwetenschappen) volgen. De eerstegraads bevoegdheid economie kan (nog) niet aan de UT worden behaald, hiervoor wordt samengewerkt met een andere universiteit. De vakken die zijn gehaald tijdens de educatieve module leveren vrijstellingen op in de eerstegraads masteropleidingen.

Chat offline (info)