Als je de masteropleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen hebt afgerond, kun je aan de slag in het voortgezet onderwijs. Je bent dan niet alleen docent, maar ook een rolmodel voor leerlingen die een vervolgopleiding willen doen in het hoger onderwijs. Bovendien hoef je vaak niet alleen maar les te geven. Wil je meer? Dan kun je ook het schoolmanagement ondersteunen of meedenken over het lesmateriaal en onderwijs. 

eerstegraads-lesbevoegdheid

Na de masteropleiding Maatschappijleer heb je een masterdiploma en een eerstegraads-lesbevoegdheid. Dat betekent dat je onderwijservaring hebt én inhoudelijk deskundige bent in je vakgebied. Je zou dus ook bijvoorbeeld interne scholingstrajecten kunnen opzetten binnen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Als je de opleiding hebt afgerond, zijn je carrièreperspectieven dus uitstekend. Onze afgestudeerden hebben onder meer deze beroepen:

  • Leraar Maatschappijleer eerstegraads voortgezet onderwijs
  • Ontwerper van leermaterialen, bijvoorbeeld bij een uitgeverij
  • Vakdidactisch onderzoeker
  • Educatief professional 

Testimonial docent Maatschappijleer

Alumnus Frank vertelt zijn ervaring als docent maatschappijleer.

Chat offline (info)