Toelating / Inschrijving

Financiering Leraren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen voor (aankomende) leraren: 

EXTRA STUDIEFINANCIERING VOOR LERAREN IN SPE

Ben je op dit moment student, sta je ingeschreven voor een masteropleiding en wil je aankomend studiejaar de lerarenopleiding als tweede master doen? Dan heb je nog een jaar recht op extra studiefinanciering voor de lerarenopleiding.

Meer informatie over extra studiefinanciering voor leraren in spe

Tegemoetkoming leraren

Als u als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. U mag dan geen recht hebben op studiefinanciering.

De tegemoetkoming leraren is een gift en hoeft u dus niet terug te betalen.

Extra beurs voor leraren

Heb je een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en ga je daarna een lerarenopleiding doen? Je kunt dan in aanmerking komen voor een jaar extra prestatiebeurs.

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een beurs voor leraren in het voortgezet-, middelbaar- of hoger onderwijs die hun professionele niveau willen verhogen, vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. Studenten die een lerarenopleiding gaan volgen komen ook in aanmerking voor deze beurs.  

Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kun je terecht op de website van de DUO (voormalig IB-Groep).

Chat offline (info)