Educational Design & Effectiveness

Educational Design & Effectiveness is vooral gericht op de ontwikkeling van docenten en scholen, de effectiviteit van scholen en het gebruik van IT in verschillende onderwijsomgevingen.

Effectief ontwerp van leeromgevingen op scholen

Bij onderwijskundig ontwerpen gaat het om de planning, ontwikkeling en toepassing van innovatieve leerscenario’s. Voor een effectieve toepassing van deze veranderprocessen op school- en klasniveau is het essentieel dat docenten en scholen goed voorbereid zijn. De professionele ontwikkeling van docenten is dan ook een cruciale factor bij het vormgeven, ontwikkelen en toepassen van effectieve leeromgevingen.

Bij het ontwerpen van leeromgevingen speelt IT een grote rol (denk aan simulaties, educatieve games, interactieve apps). Het is belangrijk dat niet alleen de effectiviteit van de onderwijskundige innovaties wordt gemeten, maar dat daarnaast wordt onderzocht of de prestaties van leerlingen, docenten en de school als geheel zijn verbeterd. Scholen moeten de kwaliteit en de resultaten van hun onderwijs kunnen bewaken, zodat ze verbeteringen kunnen aanbrengen. Naast het toetsen van leerlingen moeten ook de prestaties van de docenten en de school worden gemeten.

In deze specialisatie komen de volgende elementaire vragen aan de orde:

 • Hoe kun je leerinnovaties vormgeven en toepassen?
 • Hoe kan technologie worden ingezet en in het onderwijs worden geïntegreerd?
 • Hoe kunnen scholen en docenten worden ondersteund bij het ontwerp, de ontwikkeling en de toepassing van innovaties, zowel op schoolniveau als in de klas?
 • Hoe kunnen docenten worden ondersteund in hun eigen professionele ontwikkeling, met het oog op de toepassing van (op technologie gebaseerde) onderwijsinnovaties?
 • Kunnen de prestaties van scholen worden verbeterd door scholen feedback te geven (bijvoorbeeld via digitale evaluatiesystemen)?
 • In welke mate wordt de effectiviteit van scholen beïnvloed door de schoolleiding, de schoolcultuur en de samenwerking tussen de docenten?
 • Presteren scholen beter na schoolinspecties of worden er alleen oppervlakkige verbeteringen doorgevoerd?

Bij EDE kun je kiezen uit vier keuzevakken of specialisaties, waarvan er twee op de individuele leerling gericht zijn: Designing Learning & Performance Support en Innovative Technology-Based Learning Environments. Bij deze vakken staat innovatieve technologie centraal en doe je zowel theoretische kennis op als praktische ervaring. Bij het derde keuzevak, Assessing, Monitoring & Improving Student & School Performance, ligt de nadruk op het ontwerpen en toepassen van instrumenten om individuele en schoolprestaties te evalueren en de organisatorische effecten ervan op klas- en schoolniveau te meten. Het vierde keuzevak, Teacher Learning & Development, gaat in op de technieken waarmee de kwaliteit van docenten kan worden verbeterd.

De vaardigheden die je opdoet

In de specialisatie EDE ligt er een sterke nadruk op de toepassing en de integratie van onderzoeks-, ontwerp- en reflectieve vaardigheden. Na het behalen van je EDE-diploma beheers je de volgende vaardigheden:

begrip en analyse van verschillende theorieën en paradigma’s op het gebied van leren en lesgeven, docent- en schoolontwikkeling, effectiviteit van scholen en het gebruik van IT in uiteenlopende onderwijsomgevingen. Daarnaast heb je inzicht in de praktische gevolgen daarvan;

 • het plannen, ontwerpen en toepassen van innovaties om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het meten van de effecten van deze innovaties;
 • het verbeteren van de prestaties van scholen door rekening te houden met de schoolleiding, schoolcultuur en de samenwerking tussen docenten;
 • reflectie op de diverse centrale vraagstukken binnen het vakgebied van EDE en je eigen positie daarin;
 • kritische reflectie op wetenschappelijke artikelen en de praktische toepassing ervan in leersituaties.

CURSUSINFORMATIE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

In de cursusomschrijvingen op de Engelse site vind je meer informatie.

Chat offline (info)