Er bestaan verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen voor (aankomende) leraren: 

EXTRA STUDIEFINANCIERING VOOR LERAREN IN SPE

Ben je op dit moment student, sta je ingeschreven voor een masteropleiding en wil je aankomend studiejaar de lerarenopleiding als tweede master doen? Dan heb je nog een jaar recht op extra studiefinanciering voor de lerarenopleiding.

Tegemoetkoming leraren

Als je als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht meer hebben op studiefinanciering. Deze tegemoetkoming is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een beurs voor leraren in het voortgezet-, middelbaar- of hoger onderwijs die hun professionele niveau willen verhogen, vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kun je terecht op de website van de DUO.

Chat offline (info)