Vrijwel alle docenten die werkzaam bij de UT-lerarenopleidingen verrichten naast onderwijs ook onderzoek naar docentprofessionalisering. Ze zijn werkzaam als promovendus, universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHD) of hoogleraar binnen de vakgroep ELAN.

In al haar activiteiten beoogt ELAN bij te dragen aan de doorlopende professionele ontwikkeling van docenten. Het onderzoek binnen ELAN sluit daarop aan.

Het onderzoeksprogramma van ELAN is multidisciplinair van karakter en bestrijkt het terrein van onderwijskundig en onderwijspsychologisch onderzoek, inclusief onderzoek naar (b├Ęta) vakdidactiek. ELAN onderscheidt zich van de andere onderwijskundige en onderwijspsychologische onderzoeksgroepen binnen de UT door zich in al haar onderzoek te richten op de docent als lerende professional, vanuit de premisse dat de kwaliteit van de docent een van de meest invloedrijke factoren is op de kwaliteit van leren van leerlingen. In het onderzoek vormen professionalisering van docenten en het ontwerpen door docenten een middel om onderwijsvernieuwingen succesvol te implementeren. ELAN richt zich daarbij op de theoretische en praktische uitwerking van onderwijsinnovaties middels curriculumontwikkeling, onderwijs- en professionaliseringsinterventies, nieuwe manieren voor onderzoekend leren en 21e-eeuws leren, het gebruik van ICT in de klas en het gebruik van data door docenten voor differentiatie en feedback. Een speciale rol in dit onderzoek spelen de zogenaamde Docentontwikkelteams (DOTs). Deze doen ontwikkelingsonderzoek: docenten ontwikkelen nieuw materiaal dat in diverse iteraties wordt onderzocht en verbeterd.

De onderzoeksactiviteiten van de staf van ELAN vinden plaats binnen dit programma en dragen zo bij aan de ontwikkeling van docenten en nieuwe lesinhouden.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies