Heb jij een universitaire bachelor of master gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren? Dan heb je de mogelijkheid je tweedegraads lesbevoegdheid te halen bij de Universiteit Twente. Hiervoor kun je de Educatieve Module volgen. De opleiding start in september en duurt een half jaar (30EC).

De educatieve module aan de Universiteit Twente is een opleiding voor een tweedegraads lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en vmbo-t in:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde
  • Informatica
  • Maatschappijleer
  • Economie

 Je kunt je inschrijven voor de educatieve module als de door jou gevolgde bachelor toegang geeft. Of dit het geval is kun je vinden in de regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Studieprogramma

In de educatieve module ontwikkel je de didactische vaardigheden om op het vmbo en in de onderbouw van de havo of het vwo les te geven. Het studieprogramma bestaat uit de volgende vakken:

ONDERWIJSKUNDE MINOR (5 EC)

Dit vak richt zich met name op de interpersoonlijke en pedagogische competenties van de docent. Daarnaast is er aandacht voor leren en instructie, het ontwerpen van onderwijs en reflectie.

INLEIDING VAKDIDACTIEK (5 EC)

Je houdt je in dit vak bezig met de doelstellingen van het onderwijs in een schoolvak, de voorbereiding van de lessen, activerende didactiek, probleemoplossen en leerlingstrategieën. Het ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticumervaringen zijn belangrijke aandachtspunten. Verder omvat dit vak het onderdeel “Presentatievaardigheden”.

SCHOOLPRACTICUM 1 (5 EC)

Je geeft ongeveer 20 lessen over vakspecifieke onderwerpen. Ook leer je de school beter kennen.

VAKDIDACTIEK 1 (5 EC)

Dit vak is gericht op verdieping van de didactische kennis en vaardigheden die voor het schoolvak van belang zijn. Er is aandacht voor toetsing binnen het vak, voor ICT gebruik en voor probleemoplossen.

ONTWERPSTUDIO MINOR (3 EC)

In dit vak ontwikkel je in een interdisciplinaire groep leermateriaal waarin de integratie van verschillende schoolvakken centraal staat.

ONDERBOUWSTAGE (7 EC)

De onderbouwstage is een schoolpracticum in het vmbo-t of de onderbouw havo/vwo. Je geeft tijdens deze stage minstens 40 lessen.

Inschrijven

De aanmelding voor de educatieve module sluit elk jaar op 15 april in verband met de werving van de benodigde stageplaatsen. Aanmelden doe je voor 15 april door een mail te sturen naar Gerdy ten Bruggencate (g.c.tenbruggencate@utwente.nl), onderwijscoördinator van de UT-lerarenopleidingen. In deze mail neem je een korte motivatie op, vermeld je welke wo-opleiding je hebt afgerond en welke onderwijservaring je eventueel al hebt. Als onderdeel van de intakeprocedure nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Na de toelating tot de educatieve module schrijf je je in via Studielink.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Als je na de afronding van je bachelor- of masteropleiding de eerstegraads onderwijsbevoegdheid wilt halen in informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, of maatschappijleer dan kun je aan de UT de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen of de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen volgen. De vakken die zijn gehaald tijdens de educatieve module leveren vrijstellingen op in de eerstegraads masteropleidingen. 

Moduleteam

Het moduleteam bestaat uit mw. dr. G.C. ten Bruggencate (contactpersoon, onderwijscoördinator UT-lerarenopleidingen) en uit dr. J. van der Meij (opleidingsdirecteur UT-lerarenopleidingen).

Praktische informatie

De educatieve module wordt verzorgd door de vakgroep ELAN binnen de de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en heeft een omvang van 30 EC (half jaar).

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies