Deze masteropleiding kun je als eenjarige opleiding volgen (60EC, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen) of als tweejarige opleiding (120EC, Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen). De eenjarig variant volg je na een afgeronde masteropleiding, de tweejarige variant na een afgeronde bachelor. In beide gevallen is dit een master waarin je wetenschap en praktijk combineert. Vanaf de eerste dag werk je zowel aan je (vak)didactische als je vakinhoudelijke competenties. De ene dag volg je hoor- en werkcolleges, de andere dag sta je voor de klas op een middelbare school, onder begeleiding van een ervaren leraar. Zo groei je in je rol als academisch onderlegd leraar.

Educatieve vakken, vakdidactiek en stage

Met de algemeen educatieve vakken verdiep je je in onderwijs- en opvoedkunde. Je legt de basis voor je beroep als leraar. Bij vakdidactiek maak je kennis met de schoolvakken Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Je leert hoe je leerlingen kunt helpen om kritisch te denken over maatschappelijke vraagstukken en met anderen in gesprek te gaan als burgers in een democratie. De sociaalwetenschappelijke kennis en vaardigheden die je hiervoor nodig hebt doe je op bij de inhoudelijke vakken die worden verzorgd door de (Engelstalige) masteropleiding Public Administration. Deze kennis en vaardigheden vertaal je direct naar de praktijk van het schoolvak en die van de school. Wetenschap in de klas, noemen we dat.

Tijdens je stage zet je je eerste stappen als leraar en doe je ervaring op met bestuurskundige taken in de school, zoals het evalueren van beleid of het meedenken over schoolinnovaties.

Een afstudeeronderzoek op de school waar je stage loopt

Je sluit de opleiding af met een onderzoeksopdracht op de school waar je stage loopt en rondom een thema dat voor die school belangrijk is. Dit onderzoek is een meesterproef, waarin je laat zien laat zien onderwijs, onderzoek en bestuur te kunnen integreren. Voorbeelden van afstudeeronderzoeken zijn: het inbedden van burgerschapsvorming in de school of het aanleren van onderzoeksvaardigheden bij vakoverstijgende projecten.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies