AAN HET WERK

Als je de masteropleiding tot leraar mens- en maatschappijwetenschappen hebt afgerond, kun je aan de slag in het voortgezet onderwijs. Je bent dan niet alleen docent, maar ook een rolmodel voor leerlingen die een vervolgopleiding willen doen in het hoger onderwijs. Bovendien doe je vaak meer dan alleen lesgeven. Je kunt bijvoorbeeld ook mentor zijn van leerlingen of extracurriculaire activiteiten organiseren.

eerstegraads lesbevoegdheid

Na de masteropleiding tot leraar mens- en maatschappijwetenschappen heb je een masterdiploma en een eerstegraads-lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in het gehele voortgezet onderwijs. Je kunt echter ook denken aan een baan als onderzoeker, onderwijsontwerper of educatief professional bij de overheid of in het bedrijfsleven. Verder ben je naast docent ook inhoudelijk deskundige in je vakgebied, waardoor je carrièreperspectief nog wordt verbreed.  

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Voor een docent in het voorgezet onderwijs zijn er ook allerlei doorstroommogelijkheden, bijvoorbeeld naar een managementfunctie binnen een school of een onderzoeksfunctie naast het werk als docent. Buiten het voortgezet onderwijs kun je terecht in het mbo, hbo of volwassenenonderwijs.

Chat offline (info)