Als je de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen afmaakt, krijg je een masterdiploma en een eerstegraads lesbevoegdheid. Je mag dan aan de slag in het gehele voortgezet onderwijs.

In Nederland bestaat er grote behoefte aan deskundige, academisch gevormde leraren. Zeker met de extra kennis van bestuurskunde en technologie die je aan de UT opdoet heb je veel kansen op de arbeidsmarkt. Als je leraar wordt heb je ook allerlei doorstroommogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld managementtaken op school op je nemen. Je kunt ook het leraarschap combineren met een baan buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld als onderzoeker, onderwijsontwerper, educatief professional of beleidsfunctonaris bij de overheid of een maatschappelijke organisatie.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies