Toelating / Inschrijving

Financiering leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen in de studiekosten mogelijk voor (aankomende) leraren:

Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Ben je op dit moment student, sta je ingeschreven voor een masteropleiding en wil je aankomend studiejaar de lerarenopleiding als tweede master doen? Dan heb je nog een jaar recht op extra studiefinanciering voor de lerarenopleiding.

TegemOETKOMING ONDERWIJSMASTERS

Ga je starten met de lerarenopleiding wiskunde, scheikunde, natuurkunde of informatica, dan kun je (onder voorwaarden) de tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen.  

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een beurs voor leraren in het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs die hun professionele niveau willen verhogen, vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. Studenten die een lerarenopleiding gaan volgen, komen ook in aanmerking voor deze beurs.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kun je terecht op de website van de DUO.

Chat offline (info)