Carrièremogelijkheden

Kom je naar de Master Open Dag op 30 maart?

Er is veel vraag naar goede docenten

Als je de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen afrondt, krijg je een masterdiploma en een eerstegraads lesbevoegdheid. Je kunt dan aan het werk in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vawo). In Nederland bestaat er grote behoefte aan deskundige, academisch gevormde docenten die in het hele voortgezet onderwijs les kunnen geven. Dat biedt veel kansen voor jou als leraar wiskunde, scheikunde, informatica, natuurkunde of ontwerpen (O&O). Door het lerarentekort kun je vaak snel een baan vinden. De scholen waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld voor de stages, nemen graag afgestudeerden van de Universiteit Twente aan. Veel studenten krijgen tijdens hun studie al een baan aangeboden.

Aan het werk buiten het onderwijs

Sommige van onze afgestudeerden kiezen voor een carrière buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld als onderzoeker, onderwijsontwerper of educatief professional. Een andere baan in het verlengde van je onderwijservaring of het vakgebied is natuurlijk ook niet uitgesloten.  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies