Toelating / Inschrijving

Universiteit Twente studenten

Toelating

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen na je universitaire bachelor- of masteropleiding, is het belangrijk om te weten welke specialisatie je kiest. De eerstegraads-lerarenopleiding heeft vijf specialisaties: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en ontwerpen (O&O).

Als je een academische bacheloropleiding hebt afgerond in de richting van een van de specialisaties van de eerstegraads lerarenopleiding, dan heb je toegang tot de tweejarige master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen. Met een universitair masterdiploma in de juiste richting krijg je vrijstelling voor het vakinhoudelijke jaar van de master. Er resteert dan dus alleen het educatieve jaar.

Heb je een bachelor- of masterdiploma in een verwante richting? Bijvoorbeeld: je hebt Electrical Engineering gedaan en wilt je onderwijsbevoegdheid Natuurkunde behalen. Dan krijg je ook de mogelijkheid om de opleiding te volgen. Behalve het programma voor de master moet je mogelijk een aanvullend programma doen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen. De omvang hiervan is afhankelijk van de mate van verwantschap.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen duurt 2 jaar (120 EC). De masteropleiding kan in voltijd en deeltijd gevolgd worden.

Portfolio

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding, dien je een portfolio in te vullen van de betreffende track en specialisatie. Dit portfolio kun je mailen naar Paula Krupers-Achterberg. Aan de hand hiervan zal de toelatingscommissie bepalen of je de opleiding mag volgen en hoe je studieprogramma eruit zal komen te zien. Je kunt het portfolio het hele jaar door aanleveren. Let wel op de inschrijvingsdeadline van de Universiteit Twente.

INSCHRIJVING

Na toelating door de toelatingscommissie kun je de inschrijving (Engelstalige masterwebsite) bij de Universiteit Twente regelen.

Chat offline (info)