Studieprogramma

iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in lesgeven? Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de lerarenopleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen iets voor jou. 

Bachelor- of masterstudenten met een opleiding in de richting van de specialisaties

Studenten die een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in de richting van één van de specialisaties hebben toegang tot de opleiding. Daarbij gaat het om de opleidingen:

  • Bachelor- of masterdiploma wiskunde
  • Bachelor- of masterdiploma scheikunde
  • Bachelor- of masterdiploma natuurkunde
  • Bachelor- of masterdiploma informatica
  • Bachelor- of masterdiploma industrieel ontwerpen of bouwkunde

 Meer informatie over toelating en inschrijving.

Bachelor- of masterstudenten met een verwante opleiding

Heb je een bachelor- of masterdiploma in een verwante richting? Bijvoorbeeld: je hebt Electrical Engineering gedaan en wilt je onderwijsbevoegdheid Natuurkunde behalen. Dan krijg je ook de mogelijkheid om de opleiding te volgen. Mogelijk moet je een aanvullend programma volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen.

Meer informatie over toelating en inschrijving

bachelor studenten: Minor Leren lesgeven

Ben je geïnteresseerd in lesgeven, en wil je graag ervaren of het iets voor jou is? Doe dan tijdens je bacheloropleiding al de minor Leren lesgeven. In deze minor maak je kennis met lesgeven in het voortgezet onderwijs. Je gaat aan het werk met een van de schoolvakken informatica, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of economie. Heb je je bachelordiploma van een geschikte opleiding behaald, dan kun je de tweedegraads lesbevoegdheid halen. Je minor geeft je bovendien  recht op vrijstellingen in de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen.

Meer informatie over de minor Leren Lesgeven

Promovendi voor de klas

Als promovendus kun je kennismaken met lesgeven in het voortgezet onderwijs. De kennismaking bestaat uit 15 EC. Bevalt het lesgeven, dan heb je de mogelijkheid om tijdens je promotietraject (of aansluitend) een eerstegraads-lesbevoegdheid te halen in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of Onderzoeken & Ontwerpen. Gedurende het promotietraject loop je dan een halfjaar twee of drie dagdelen per week stage. Parallel daaraan rond je de overige onderdelen af die nodig zijn om de eerstegraads-lesbevoegdheid te behalen. De omvang van het scholingstraject is afhankelijk van je vooropleiding en onderwijservaring.

Meer informatie over Promovendi voor de klas.

Chat offline (info)