AAN HET WERK

In het voortgezet onderwijs is een groot tekort aan bètadocenten met een eerstegraads-lesbevoegdheid. Daarom kost het straks weinig moeite om een passende baan te vinden. Hoogstwaarschijnlijk krijg je tijdens je opleiding al een baan aangeboden. Je kunt aan de slag als docent, maar ook als onderzoeker, ontwerper of educatief professional, binnen én buiten het onderwijs. 

EERSTEGRAADS lesbevoegdheid

Na de opleiding mag je als MSc gaan lesgeven in onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Je geeft les over je eigen vakgebied en fungeert dan ook als rolmodel voor leerlingen die een vervolgopleiding willen doen in het hoger onderwijs. 

ONDERZOEKER EN ONDERWIJSONTWERPER

Na deze opleiding ben je een docent met grondige natuurwetenschappelijke kennis en analytisch denkvermogen op academisch niveau. Hierdoor kun je ook verder kijken dan lesgeven alleen. Bijvoorbeeld door met collega’s, universiteiten en hogescholen te werken aan onderwijsvernieuwing. Of door onderwijs- en leerprocessen te onderzoeken en te evalueren. 

EDUCATIEF PROFESSIONAL

Nog een optie: een carrière buiten het klaslokaal. Als educatief professional kan je bijvoorbeeld terecht bij een onderwijskundige bureau of educatieve uitgeverij, in het bedrijfsleven of bij de overheid.

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Naast deze banen zijn er ook allerlei doorstroommogelijkheden. Bijvoorbeeld naar een managementfunctie binnen een school of als onderzoeker naast je werk als docent. Buiten het voortgezet onderwijs kun je terecht in het mbo, hbo of volwassenenonderwijs.

Chat offline (info)