Overzicht masteropleidingen

Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

UT-LERARENOPLEIDINGEN NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN

Heb jij een technische bachelor- of masteropleiding gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen iets voor jou. Met onze opleiding krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid en mag je lesgeven in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vawo).

Onze specialisaties:

  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Informatica
  • Ontwerpen (O&O)

EERSTEGRAADS LESBEVOEGHEID

De master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen leidt je op tot docent voor het voortgezet onderwijs. Je vervult in de rol van docent een belangrijke brugfunctie tussen wetenschap, technologie en maatschappij. Als geen ander kun je als academicus jouw leerlingen uitdagen, inspireren en enthousiasmeren voor het schoolvak en het wetenschappelijk denken. In de lerarenopleiding ontdek je hoe je wetenschappelijke en technische kennis toegankelijk maakt.

OMVANG EN STUDIEPROGRAMMA 

De master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is een tweejarige opleiding van (maximaal) 120EC. Alle studenten volgen een gemeenschappelijk programma van 30 EC met daarnaast een educatief en een vakinhoudelijk programma dat samenhangt met de gekozen specialisatie. Afhankelijk van je vooropleiding(en) kun je vrijstellingen krijgen. De UT-lerarenopleidingen maken voor iedere student een op studieprogramma op maat. Kijk hier voor meer informatie over toelating.

Het studieprogramma is afhankelijk van de gekozen specialisatie. 

  

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Science Education and Communication
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd / deeltijd
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2018
1 februari 2019
1 september 2019
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

WAAROM DE UT-LERARENOPLEIDINGEN?

Kenmerkend voor de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente is onderwijs op maat. Het studieprogramma is afgestemd op je eigen kennis, vaardigheden en interesses. Door de stage op een school voor voorgezet onderwijs leer je hoe je de in de opleiding opgedane vaardigheden in de praktijk toepast. De kracht van de UT-lerarenopleidingen ligt in de samenhang tussen vakinhoud en (leren) lesgeven. De masteropleiding is een beroepsopleiding tot docent met een academisch karakter. Er is diepgaande aandacht voor vakdidactische aspecten van het docentschap.

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

Maak kennis met de opleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen aan de Universiteit Twente: 

  • Bezoek een open dag;
  • Stel je vraag of chat met het Study Information Center.
  • Neem contact op met de studieadviseur Gerdy ten Bruggencate via g.c.tenbruggencate@utwente.nl of +31 53 489 3276

ARBEIDSMARKT

Na de lerarenopleiding mag je als Master of Science lesgeven in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vawo). Je kunt ook gaan voor een carrière buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld als onderzoeker, onderwijsontwerper of educatief professional bij de overheid of in het bedrijfsleven.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN

Voor leraren in opleiding zijn verschillende tegemoetkomingen in de studiekosten beschikbaar. Lees hierover de informatie van DUO https://duo.nl/particulier/leraar/ en bezoek deze website voor de speciale tegemoetkoming voor onderwijsmasters.

4UT MASTEROPLEIDING

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is een 4TU masteropleiding. De opleiding biedt ook de mogelijkheid tot een specialisatie in de wetenschapscommunicatie. Deze specialisatie kun je volgen aan de TUDelft.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Bedrijfs- en bestuurskunde
Business Administration

Wil je oplossingen bedenken voor complexe bedrijfskundige vraagstukken? Wij leren je hoe je wetenschappelijke methodes toepast in de praktijk en stomen je klaar voor een carrière in het bedrijfsleven.

Civil Engineering and Management

Als je je graag wilt richten op de technische én niet-technische aspecten van civiele projecten en systemen, dan is Civil Engineering and Management de juiste masteropleiding voor jou.

Communication Studies

Overal ter wereld vertrouwen succesvolle organisaties op effectieve communicatie. Deze opleiding combineert academische kennis met praktische relevantie en leidt je op tot een communicatiedeskundige.

Construction Management and Engineering

Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vragen om een nieuwe lichting ingenieurs die technische kennis combineren met managementvaardigheden.

Educational Science and Technology

De masteropleiding Educational Science and Technology is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs en training, maar zelf niet voor de klas wil staan.

European Studies

Het besturen van Europa is een complexe uitdaging. Bij European Studies doe je de expertise op om te kunnen werken in deze fascinerende omgeving waar verschillende overheidsniveaus samenkomen.

Health Sciences

De master Health Sciences is gericht op het inzetten van technologie en innovatie om verbeteringen in de gezondheidszorg te realiseren.

Industrial Engineering and Management

Tijdens deze opleiding leer je om processen te ontwerpen, beheren en optimaliseren in complexe organisaties en bedrijven, in een globale context, met wiskundige modellen, computersimulaties en ICT.

Public Administration

De master Public Administration bereidt je voor op de politieke en bestuurlijke uitdagingen van onze complexe en steeds veranderende samenleving.

Science Education and Communication: Leraar VHO Informatica

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Natuurkunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO O&O

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Scheikunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Wiskunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Sociale wetenschappen
Business Administration

Wil je oplossingen bedenken voor complexe bedrijfskundige vraagstukken? Wij leren je hoe je wetenschappelijke methodes toepast in de praktijk en stomen je klaar voor een carrière in het bedrijfsleven.

Communication Studies

Overal ter wereld vertrouwen succesvolle organisaties op effectieve communicatie. Deze opleiding combineert academische kennis met praktische relevantie en leidt je op tot een communicatiedeskundige.

Educational Science and Technology

De masteropleiding Educational Science and Technology is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs en training, maar zelf niet voor de klas wil staan.

European Studies

Het besturen van Europa is een complexe uitdaging. Bij European Studies doe je de expertise op om te kunnen werken in deze fascinerende omgeving waar verschillende overheidsniveaus samenkomen.

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Na je bachelor of master Sociologie, Politicologie of Bestuurskunde voor de klas? Ga voor je eerstegraads lesbevoegdheid Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen.

Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Door het monitoren en meten van processen wordt er steeds meer data verzameld. Professionals op het gebied van methodologie en statistiek zijn nodig die informatieve oplossingen bieden gegeven data.

Philosophy of Science, Technology and Society

In de master Philosophy of Science, Technology and Society leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.

Psychology

Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology.

Public Administration

De master Public Administration bereidt je voor op de politieke en bestuurlijke uitdagingen van onze complexe en steeds veranderende samenleving.

Science Education and Communication: Leraar VHO Informatica

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Natuurkunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO O&O

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Scheikunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Science Education and Communication: Leraar VHO Wiskunde

Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.

Chat offline (info)