Validatie- / accreditatiecommissie Major-minor (VAC)

In de keuzetool zie je welke minors je mag volgen

Validatie- / accreditatiecommissie Major-minor (VAC)

De Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor, het controlerende orgaan in de Major-minororganisatie, bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. ir. Thonie van den Boomgaard MBA (voorzitter, faculteit CTW)
 • Drs. Liesbeth Christochowitz (ambtelijk secretaris)
 • Dr. Henk Boer (lid, faculteit BMS)
 • Lisa van Dijk (lid, student M-ES)
 • Maaike Vink (lid, student M-PSY)
 • Jaap Eijsker (lid, student B-ST)

De voornaamste taak van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor is het opstellen van adviezen aan de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO, voorheen de Centrale Commissie Onderwijs) omtrent de validatie en accreditatie van minors. Meer informatie over het werk van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor staat in de volgende presentatie*.

De vergaderingen van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor zijn besloten en de notulen niet openbaar. De adviezen van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor worden besproken in de vergaderingen van de UCO. Die vergaderingen en de notulen daarvan zijn wel openbaar voor de leden van de universitaire gemeenschap.

Validatie van een minor

De validatie van een minor is een formele beoordeling van de uitgewerkte plannen voor die minor.

Validatie vindt plaats:

 • vóór de eerste uitvoering van de minor
 • op advies van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor
 • door de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)op advies van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor.

Accreditatie van een minor

De accreditatie van een minor is een formele beoordeling van de uitvoering van die minor.

Accreditatie vindt plaats:

 • door de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)
 • na twee jaren van daadwerkelijke uitvoering door de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO),
 • op advies van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor.

De accreditatie van een minor geldt voor een periode van vijf jaar.

* Het opstarten van deze PowerPoint-presentatie verloopt in sommige browsers traag of niet geheel vlekkeloos. Bij problemen kunt u de presentatie met de rechter muisknop aanklikken en wegschrijven naar een zelf te kiezen folder op uw harde schijf. De betreffende presentatie is dan op de gebruikelijke manier vanaf uw harde schijf te starten.