Spelregels

De minormarktvoorlichtingsmarkt zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2018

Lees alle regels aandachtig door voor je een minor kiest.

Spelregels

Waarom zijn er eigenlijk minors?

De UT wil studenten opleiden tot T-Shaped professionals. Naast je verdiepende kennis die je op doet bij je eigen opleiding kun je door het volgen van minors kennismaken met een (heel) ander vakgebied. Het gaat nog niet eens zozeer om de inhoud van dat andere vakgebied, maar wel om de manier waarop je dat andere vakgebied verkent, leert communiceren met niet-vakgenoten en van een afstandje de context, relevantie en relativiteit van je eigen discipline beschouwt.

Minors zijn er om je een platform aan te bieden voor het (verder) ontwikkelen van een breed spectrum aan academische kwalificaties. Je wordt daardoor een completere academicus met meer mogelijkheden op de arbeids­markt. 

Je kunt naast je reuliere studieprogramma 30 EC besteden aan minors. Deze minorruimte c.q. profileringsruimte kun je naar eigen inzicht vullen. Eén minor heeft meestal de omvang van 15 EC. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mijn 30 EC minorruimte invullen?

In principe volgen UT-bachelorstudenten voor 30 EC aan minors in het eerste semester van het 3e jaar met uitzondering van studenten Technische Geneeskunde. Als je voor meer dan 30 EC aan minors volgt, tellen de minors boven de 30 EC als extracurriculair.

De UT biedt studenten veel mogelijkheden om 30 EC met minors te vullen. Je kan kiezen voor (een combinatie van):

- High Tech Human Touch (HTHT) minors
- Crossing Borders, Leren Lesgeven, Bestuursminor
- Studeren in het buitenland
- Aanschuifminors
- Verdiepende minors
- Het volgen van een schakelprogramma naar een master van een andere opleiding.

Je kunt 30 EC naar eigen voorkeur invullen. Je kan bijvoorbeeld bij HTHT minors kiezen uit zogeheten ‘packages’. Een package beslaat 2 afzonderlijke minors die elk 15 EC zijn.  De minors uit een package kunnen ook bijna altijd afzonderlijk worden gevolgd. Je kunt dus een combinatie maken van een minor uit een package met een zelfstandige minor van 15 EC en zo 30 EC vullen.

Je kunt een HTHT-minor ook samen volgen met een andere verbredende (Crossing Borders, Leren Lesgeven, Bestuursminor), aanschuif of verdiepende minor. Zoals je merkt zijn er heel veel mogelijkheden bij het kiezen van je minors.

Als je een master van een andere opleiding wilt gaan volgen moet je meestal een schakelprogramma doen. Het is mogelijk om dat als minor te doen, althans maximaal 30 EC in de minorruimte.

Studeren in het buitenland
Wanneer je naar het buitenland wilt, heb je de mogelijkheid te kiezen voor een periode van 30 EC. Je hebt dan na afloop de benodigde studiepunten behaald. Studeren in het buitenland kan echter ook voor 15 EC. Je zult dan naast je periode in het buitenland nog een andere minor van 15 EC moeten doen om tot een totaal van 30 EC te komen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kán ik een minor doen? En kan ik elke minor kiezen?

Om een minor te kunnen volgen moet je voldoen aan de voorwaarden die je opleiding daaraan stelt. Nadere richtlijnen hierover staan in het opleidingsspecifieke deel van de OER van jouw opleiding. Kijk op de website van je opleiding, vaak staat deze informatie ook onder een specifiek item vermeld.

Het hangt (deels) van het reguliere programma van je opleiding af welke minor je kan volgen. Bekijk de mogelijkhedenmatrixen van de HTHT-minors, aanschuifminors en het aanbod van de verdiepende minors om te kijken voor welke je in aanmerking komt.Bij een aantal minors gelden aanvullende voorwaarden.

Een minor waarin lesstof aan de orde komt die al in het reguliere programma van je opleiding zit mag je niet volgen. Let op: bij overlap in je wiskundeprogramma kan het zijn dat je een vervangend vak moet volgen, zie hiervoor de mogelijkhedenmatrix van de aanschuifminors.

NB: de minor Leren Lesgeven heeft een deelnamebeperking vanwege de beschikbare stageplaatsen. bij overinschrijving wordt een intakeprocedure gevolgd.
Bij een aantal minors geldt een maximum (zie Inschrijving) en daarvoor geldt vol is vol.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik ook bij andere Nederlandse universiteit een minor doen?

Ja, je hebt ook de mogelijkheid om bij een andere Nederlandse universiteit een minor te doen. Als je hierin geïnteresseerd bent, dien je een voorstel te schrijven. Het voorstel moet je inleveren bij de examencommissie van je opleiding. Zij moeten je voorstel om bij een andere Nederlandse universiteit een minor te doen goedkeuren. Je hebt de mogelijkheid om eerst met je studieadviseur te overleggen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik ook bij een Nederlandse hogeschool een minor doen?

Ja, dat kan. De UT is aangesloten bij Kies op Maat, waarbij veel hogescholen aangesloten zijn. Op de website www.KiesopMaat.nl staat een overzicht van alle minors die hier aangeboden worden. Heb je een minor gevonden die je wilt gaan volgen, dan kun je een Leerovereenkomst downloaden van die minor. Onderteken zelf de Leerovereenkomst en dan kun je bij de examencommissie de Leerovereenkomst indienen. De examencommissie beslist uiteindelijk of je een minor bij een Nederlandse Hogeschool kan doen. Bij goedkeuring van de examencommissie scan je vervolgens de Leerovereenkomst (let op dat je de goede handtekeningen hebt en een stempel van de opleiding) en mailt hem naar de contactpersoon van de onderwijsorganisatie die de minor aanbiedt. Die zal je op de hoogte stellen of je al dan niet bent toegelaten en je laten weten wat de vervolgstappen zijn.

Wil je een minor volgen die niet in KOM wordt aangeboden dan dien je in samenwerking met je studieadviseur een voorstel te schrijven. Deze lever je vervolgens in bij de examencommissie van je opleiding. Zij moeten je voorstel om bij een Nederlandse hogeschool een minor te doen goedkeuren. Als de hogeschool kosten in rekening brengt voor het volgen van de minor laat dit dan uitdrukkelijk aan je studieadviseur en examencommissie weten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe schrijf ik mij in?

Inschrijven op een minor loopt via OSIRIS-student. Meer informatie over de procedure is te vinden onder inschrijven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag