Organisatie major-minor

Let op: Inschrijving voor kwartielbegin afronden in Osiris (voor de module) en in het minor-systeem

De organisatie van Major-minor aan de Universiteit Twente is gebaseerd op het trias-politicamodel.

Beleidsmatige zaken op minorgebied (die niet zodanig ingrijpend zijn dat er een besluit van het College van Bestuur voor vereist is) worden behandeld door de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO). De UCO is daarmee de 'wetgevende macht' op minorgebied.

Het controlerende orgaan (de 'rechtsprekende macht') is de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor (VAC).

De feitelijke uitvoering (de 'uitvoerende macht') van het Major-minorconcept ligt bij iedereen die daaraan een bijdrage levert: minorcoördinatoren, opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, studie-adviseurs, roostermakers, etc. De regie is in handen van de centrale coördinator minororganisatie.

Een schematische samenvatting van de minororganisatie, inclusief de voornaamste spelers en hun taken, functies en verantwoordelijkheden is te vinden in dit overzicht.

Coördinator UT minororganisatie

De coördinatie van de UT minororganisatie is in handen van Liesbeth Christochowitz. Zij is tevens ambtelijk secretaris van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor.

Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)

Sinds de opheffing van de Stuurgroep Major-minor is de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO, voorheen de Centrale Commissie Onderwijs) het beleidsbepalende orgaan op Major-minorgebied.