Inschrijven

inschrijven voor een aanschuifminor van het 2e semester

Let op: Inschrijving voor kwartielbegin afronden in Osiris (voor de module) en in het minor-systeem

Ook in het 2e semester worden aanschuifminors aangeboden. Inschrijving verloopt via OSIRIS-student.

De inschrijvingstermijn zal bekend worden gemaakt in de herfst van 2016.

Zie voor verdere instructies Inschrijven eerste semester en vervolgens Inschrijven op een minor via OSIRIS.