Major

Let op: Inschrijving voor kwartielbegin afronden in Osiris (voor de module) en in het minor-systeem

Major

De bacheloropleiding bevat naast een kernprogramma van 150 EC (major) een profileringsruimte van 30 EC. De profileringsruimte wordt op de UT gevuld met minors. Het bijzondere van de UT is dat er veel combinaties mogelijk zijn.

Voor informatie over majors verwijzen we naar de websites van de verschillende bacheloropleidingen. Deze website gaat specifiek over minors.

Minor

In het eerste semester van B3 (modules 9 en module 10) heb je de mogelijkheid je profileringsruimte te vullen met minors. Je kan kiezen voor (een combinatie van):

  1. High Tech Human Touch (HTHT) minors
  2. Crossing Borders, Leren Lesgeven, Bestuursminor
  3. Studeren in het buitenland
  4. Aanschuifminors
  5. Verdiepende minors 
  6. Schakelen naar een master van een andere opleiding

De profileringsruimte op de UT wordt ingevuld door verschillende soorten minors die allen ingericht zijn volgens de Tom principes. De samenhang van de minor wordt gewaarborgd door een coherent thema. Iedere minor bestaat uit zowel onderwijskundige activiteiten zoals hoor- en werkcolleges, tentamens en opdrachten als uit een project. In het project worden de studenten uitgedaagd om onafhankelijk hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De focus ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de student en het samenwerken tussen de studenten.

De invulling van de profileringsruimte is primair gericht op verbreding (T-shaped professional) en internationalisering (global citizen). Een T-shaped professional is een expert die gespecialiseerd is in zijn of haar vakgebied en daar nieuwe kennis of toepassingen aan kan toevoegen (diepgang) maar ook tegelijk genoeg inzicht heeft in de maatschappelijke context in dat vakgebied (breedte). De T-shaped professional moet professionele diepgang kunnen combineren  met brede academische kwalificaties.

De voornaamste spelregels met betrekking tot minors zijn samengevat op de pagina spelregels rond minors van deze website. Daarin staat ook de mogelijkheid beschreven van het volgen van een minor aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool.