Aanbod

Crossing Borders, Leren Lesgeven, Bestuursminor

De minormarktvoorlichtingsmarkt zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2018

Klik hieronder op de minor waar je meer over wil weten, voor informatie over de betreffende minor. 

Crossing Borders (2*15 EC)

De Crossing Borders module streeft ernaar studenten voor te bereiden op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel binnen de publieke sector als in het bedrijfsleven. Het ontwikkelen en implementeren van innovaties en strategieën die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid en bedrijvigheid staat hierbij centraal. De studenten verwerven vaardigheden om duurzame uitdagingen aan te gaan in een mondiale context. Crossing Borders biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen via een studiereis of een individuele opdracht (eventueel in de vorm van een stage in het buitenland).

Voor uitgebreide informatie over Crossing Borders verwijzen we naar de Engelse pagina.

Leren Lesgeven (2*15 EC)

Praktische informatie

Minorteam

  • Bruggencate, mw. dr. G.C. ten (contactpersoon, onderwijscoördinator UT-lerarenopleidingen)
  • Meij, dr. J. van der (opleidingsdirecteur UT-lerarenopleidingen)

Korte inhoudelijke omschrijving

  • Wil je leren om gemakkelijker voor een groep staan?
  • Wil je leren om kennis en vaardigheden over te brengen?
  • Wil je ervaren of je geschikt bent voor het lerarenberoep?

Bijzonderheden

Deze minor heeft in verband met de beschikbare stageplaatsen een maximum aantal deelnemers per schoolvak (15 voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde, 12 voor informatica, 10 voor economie/M&O en maatschappijleer). De inschrijving voor de minor Leren Lesgeven sluit eerder dan voor de andere minors. Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 18 april 2018. Als onderdeel van de intakeprocedure vragen we je een korte motivatiebrief te schrijven.

Basismodule 'oriëntatie op het beroep van leraar'

De basismodule van 15 EC biedt een oriëntatie op het beroep van docent in het voorgezet onderwijs en vormt een voorbereiding op de tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding. Als platform voor die oriëntatie kies je bij de inschrijving op deze minor voor een van de volgende schoolvakken: economie/management en organisatie, informatica, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.

Vervolgmodule en tweedegraads bevoegdheid

De basismodule van de minor geeft je een goed beeld van het leraarschap, waarbij je uitvoerig feedback krijgt van je stageschool en je minorbegeleider(s). In de 30 EC versie van de minor wordt de basismodule aangevuld met een vervolgmodule die is gericht op het behalen van de tweedegraads lesbevoegdheid voor vmbo-t en onderbouw havo/vwo.

In het opleidingsjaar 2018-2019 staat de 30 EC educatieve minor open voor studenten AT, AM, BIT, BMT, CE, CreaTe, EE, EPA, IBA, ID, ME, ST (ChE), TBK (IEM), TCS en TN, die, indien de minor wordt afgerond met het niveau ‘startbekwaam’, onderbouwbevoegd kunnen worden in een schoolvak volgens onderstaande tabel. De onderbouwbevoegdheid wordt toegekend bij het behalen van het bachelordiploma.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Als je na de afronding van je bachelor- of masteropleiding de eerstegraads onderwijsbevoegdheid wilt halen in informatica, natuurkunde, scheikunde,  wiskunde, of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dan kun je aan de UT de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (SEC) of de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (EMM) volgen. De vakken die zijn gehaald tijdens de minor Leren lesgeven leveren vrijstellingen op in de eerstegraads masteropleidingen.

Bestuursminor (1*15 EC)

Praktische informatie

Deze minor is exclusief toegangelijk voor student-bestuurders. De bestuursminor wordt exclusief aangeboden aan bestuursleden van studentenorganisaties. Voorwaarde is dat je meer dan half-time bezig bent met bestuursactiviteiten en daarvoor jouw studieactiviteiten een jaar hebt opgeschort. De bestuursminor geeft je de mogelijkheid om jouw eigen bestuurlijke competenties te vergroten en tegelijkertijd toch ook een volledige 15 EC minor af te ronden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de minor, dan moet (A) het bestuurswerk een zodanige omvang hebben dat het inbreuk maakt op de 42-urige studieweek en (B) de activiteiten moeten betrekking hebben op een substantieel deel van de studentengemeenschap.

  • Website of the minor:
  • Verantwoordelijke faculteit: Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) 

Minor coördinator: Herman Oosterwijk 

Korte beschrijving minor

Achtergrond
De vitaliteit van de universitaire gemeenschap wordt voor een deel bepaald door verenigingsactiviteiten die dóór studenten, vóór studenten worden georganiseerd. Hockey, roeien, voetbal, tennis, zeilen en tal van andere sporten worden aangeboden aan de universitaire gemeenschap. Maar niet alleen sport, ook cultuur, grote evenementen zoals de Batavierenrace en de bedrijvendagen worden georganiseerd door studenten. Denk verder ook aan de kick-in, create, uiteenlopende symposia en andere activiteiten die tot doel hebben het studenteleven te verlevendigen en te verrijken. En verder zijn er natuurlijk nog die talloze studie- en studentenverenigingen die een mix van nuttige activiteiten en borrels aanbieden. 

Aangepaste studielast
Om de studielast te kunnen combineren met bestuurswerk wordt de module niet in één kwartiel aangeboden, maar uitgesmeerd over het gehele studiejaar. Besturen is weliswaar lastig te combineren met studeren, maar het lukt wel als voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van student-bestuurders. Daarom is er gekozen voor een vaste tijd (dinsdagmiddag) en tijdstip (van 15.45 uur t/m 19.30 uur).

Dat maakt het voor iedere student-bestuurder mogelijk om kennis te nemen van relevante academische benaderingen en ook zelf actief te zijn in het ontwikkelen van een bestuurders-community. De ervaring leert dat studenten met heel verschillende achtergronden (alfa, bèta en gamma) verschillende perspectieven combineren en daarmee bijdragen aan de verrijking van de bestuurscultuur.

De minor zelf loopt grofweg langs drie sporen. Het eerste spoor is dat van de kennisoverdracht en dat lijkt nog het meest op een gewone cursus. Key- words: Policy & Governance, maar dan zoveel mogelijk toegesneden op studentenorganisaties. Het tweede spoor is dat van een bestuurscommunity, dat wil zeggen dat vraagstukken, dilemma’s en ideeën worden besproken die jullie zélf meemaken in de bestuurspraktijk. Student bestuurders brengen zelf onderwerpen in en werken in samenspraak aan oplossingen. Het derde spoor is dat van de persoonlijke ontwikkeling en dat is vooral te zien als een reflectie op het pakket van competenties dat je in de loop der jaren bijeen hebt gebracht. 

Uitvoering
De organisatie van de minor wordt voor een belangrijk deel in handen van studenten gelegd. Zo is er een presidium dat de bijeenkomsten voorbereidt en begeleidt, er is een case-commissie die interessante cases identificeert en aan de orde stelt, er is een studium generale commissie die probeert om interessante gastsprekers aan te trekken en er is wellicht een uitwisseling met een soortgelijke minor die wordt aangeboden door de hogeschool Utrecht.

In dit werkconcept heeft de begeleider twee rollen: als docent draagt hij kennis over en als moderator/coach begeleidt hij het leer- en werkproces en brengt verdieping aan (want het blijft natuurlijk wel een academische master).Voor het beleid/governance deel is er een tentamen, maar verder wordt de beoordeling gedaan aan de hand van een reeks papers.   

Voorwaarde voor deelname: de bestuursactiviteiten dienen te vallen onder categorie 2 of 3 van de FOBOS regelingen.