Toelating & Inschrijving

Toelating & Inschrijving

Toelating zonder diploma (21+)

Meld je aan via Studielink. Zodra je aanmelding binnen is, ontvang je informatie over hoe je je documenten kunt aanleveren bij het Admission Office en op basis daarvan zullen zij je toelaatbaarheid bepalen en je hierover informeren via email.

Chat offline (info)