Toelating & Inschrijving

Toelating met buitenlandse vooropleiding

Ook studenten met een buitenlandse vooropleiding die toegang geeft tot het wetenschappelijk onderwijs in eigen land kunnen in een aantal gevallen toegelaten worden tot een bachelor opleiding aan een Nederlandse universiteit. Of je kunt worden toegelaten, wordt bepaald door het Admission Office. Je moet je hiervoor aanmelden voor de opleiding van je keuze via Studielink, vervolgens ontvang je informatie over hoe je je documenten kunt aanleveren bij het Admission Office en op basis daarvan zullen zij je toelaatbaarheid bepalen en je hierover informeren via email.

Chat offline (info)