Hanna's ervaring

Bachelor Open Dagen 14 & 15 oktober

Naam: Hanna
Bachelor: Chemical Science & Engineering
Master: Chemical Science & Engineering en Nanotechnology

“Op het vwo vond ik scheikunde al het leukste vak dat er was.”

Ik vind het heel boeiend om te zien hoe dingen anders zijn op extreem kleine schaal. Ook leek het me leuk om te leren over grootschalige chemische processen. Dit alles leer je tijdens de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering. Toen ik met deze opleiding bezig was, merkte ik dat mijn interesse verschoof van procestechnologie naar de materiaalkunde. Zo kan het soms lopen.

Projectonderwijs

Binnen het Twentse onderwijsmodel volg je een aantal vakken die je helpen bij het uitvoeren van het moduleproject. In het eerste jaar ben je vooral druk met de basisvakken en proeven doen. Tijdens de tweede module gingen we aan het werk met procestechnologie en rekenden een fabriek met chemische producten door. Hierbij letten we natuurlijk op de verschillende (chemische) producten en de reacties die dit veroorzaakten bij het samenvoegen van de producten, denk aan vrijgekomen energie of giftige stoffen. Wij zochten uit hoe je met deze gegevens om moest gaan en hoe we de vrijgekomen gassen konden wegwerken om eventuele ontploffingen te voorkomen. Een hele realistische opdracht om als eerstejaars aan te werken.

Aan het einde van het tweede jaar maak je een keuze tussen de procestechnologie en materiaalkunde. Mijn keuze viel op het laatste. Het is ontzettend interessant hoe je op hele kleine schaal eigenschappen van materialen kunt veranderen door warmte of kou toe te voegen of de mal van een product of materiaal te veranderen. Denk aan goud, dat is normaal goudkleuring, maar als je heel kleine deeltjes hebt, op nanometerschaal (een nanometer is een miljoen keer kleiner dan een millimeter), is het paars en krijgt het compleet andere eigenschappen en is het voor hele andere toepassingen bruikbaar. 

Minor Nanotechnology

Ik heb voor mijn minor een project gekozen binnen de nanotechnologie. Zo kon ik mij alvast oriënteren op de masteropleiding die ik zou willen doen. Mijn minoropdracht heb ik uitgevoerd aan de technische universiteit in Łódź in Polen. Ik heb er katalysatoren onderzocht die de energiewaarde van biodiesel kunnen verhogen. Hierbij hebben we gekeken naar de invloed van edele metalen en chloor op de katalysatoren. We hebben zelfs een wetenschappelijk artikel uitgebracht!

Scheikunde in Twente 

In Twente zijn docenten erg betrokken en je kunt zo even langslopen om wat te overleggen als je tijdens een project vastgelopen bent. De bereidheid om je te helpen is groot en dat waardeer ik enorm. We werken in kleine groepen waardoor je geen nummer bent, maar meetelt in het proces... En vergeet niet het enthousiasme waarmee de vakken gedoceerd worden, je hulp geboden wordt en de interesse in jou als persoon. Ook al lijkt scheikunde een mannenwereld, dames passen er ook prima! Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een mannenwereld ben binnenkwam. Deze opleiding startte met 20% meiden, maar het wordt hoog tijd dat er meer stoere meiden trek krijgen in zo’n coole opleiding als de mijne.

Een leven naast je studie

Je bent natuurlijk niet alleen maar met je opleiding bezig, zo heb ik op verschillende momenten tijdens mijn bachelor diverse activiteiten opgepakt of ben ik lid geweest van verenigingen. Ik ben lid van de studievereniging Alembic. Zij organiseren niet alleen gezelligheidsactiviteiten, maar leggen ook contacten met bedrijven waar je soms een excursie naar toe kunt maken of zij komen naar ons om een lezing te verzorgen. Het is niet alleen gezellig bij Alembic, maar zij er ook voor dat je meer te weten komt over hoe het is om als chemicus in het bedrijfsleven te staan. Ik ben daarnaast ook lid van een vrouwendispuut Femmeus. En ik hockey. Ons damesteam bestaat uit gezellige en super sportieve meiden.

Ik werk bij Pre-U, een organisatie binnen de UT dat een uitgebreid onderwijsprogramma voor leerlingen op de basis- en middelbare school aanbiedt. Ik ben de nieuwe projectleider voor de pool Natuur & Techniek en zorg ervoor dat er voldoende studenten ingezet kunnen worden om de projecten binnen deze pool te begeleiden. Ik wou dat, toen ik nog op het vwo zat, deze activiteiten had kunnen volgen. Pre-U organiseert zulke leuke, interessante en leerzame projecten en ze geven leerlingen ook nog eens goede handvatten om juiste keuzes te maken wat betreft de profielkeuze of zelfs een vervolgopleiding. Een leuke nieuwe uitdaging om het komende jaar mijn tanden in te zetten.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies