Technische Natuurkunde

Waarom Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente?

Ben je op zoek naar een opleiding waarmee ja na je bachelor nog alle kanten op kunt en wil je meer weten over hoe de wereld om je heen werkt? Dan is Technische Natuurkunde jouw studie! Als je kiest voor Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente, dan kies je voor kwaliteit. Hoogwaardig, projectgericht onderwijs, dat een directe koppeling met het natuurkundige onderzoek van de Universiteit Twente heeft, en studeren in een informele sfeer.

Topopleiding met goede baankansen

Technische Natuurkunde in Twente is de hoogst gewaardeerde opleiding Technische Natuurkunde in Nederland. In de Keuzegids Universiteiten 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 heeft deze opleiding het kwaliteitszegel ‘Topopleiding' gekregen en mag deze nu dus voor het vierde jaar op rij dragen!

Daarnaast worden vooral onze docenten en faciliteiten erg goed beoordeeld. In de Elsevier (‘De beste studies’, 29 september 2016) werden onze docenten en onze faciliteiten het best gewaardeerd van alle opleidingen in de categorie Technische Natuurkunde. Bovendien werd de opleiding Technische Natuurkunde als beste in de categorie gewaardeerd. 

Volgens de Elsevier ('Beste banen', 1 juni 2016) zijn ook de baankansen erg goed met een opleiding Technische Natuurkunde. Binnen 6 maanden hebben bijna alle afgestudeerden een baan gevonden.

PERSOONLIJK, INFORMEEL EN KLEINSCHALIG

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente is een kleinschalige opleiding met een lage docent-student ratio. Dat heeft als voordeel dat je niet alleen al je studiegenoten goed leert kennen, maar ook goed contact hebt met je docenten. Het persoonlijke karakter en de informele sfeer zijn kenmerkend voor ons onderwijs. Je loopt hier makkelijk bij docenten naar binnen. En je mentor of studieadviseur kan je altijd helpen als je ergens niet uitkomt. Wil je de sfeer een keer komen proeven? Dat kan tijdens onze Meeloopdagen.

Het belang van wiskunde en van het natuurkundige experiment

Wiskunde en informatica vormen de taal waarin de technisch natuurkundige werkt. Zijn belangrijkste gereedschap is het experiment. Vanaf het begin van onze Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Natuurkunde krijg je daarom te maken met wiskunde. Je merkt snel dat je door wiskundige formules fysische verschijnselen kunt beschrijven en voorspellen. Onderwerpen variëren van het rekenen met matrices tot het uitrekenen van drievoudige integralen en van het oplossen van differentiaalvergelijkingen tot het rekenen met imaginaire getallen.

Deze wiskundige kennis kun je meteen toepassen tijdens de natuurkundevakken. De natuurkundige thema's variëren van kwantummechanica tot optica en van thermodynamica tot vloeistoffysica. Programmeren en omgaan met moderne software blijken steeds belangrijker, ook voor de technisch natuurkundige. Je maakt bij ons daarom ook kennis met verschillende software pakketten en simulatietechnieken. Deze leer je toe te passen op natuurkundige problemen. Een van de centrale vragen is telkens weer hoe je een bepaald natuurkundig verschijnsel en de wetmatigheden daarachter kunt inzetten voor het oplossen van reële problemen op allerlei terreinen.

Om formules tot leven te brengen, moet je met het bijbehorende gereedschap kunnen omgaan. Daarom leer je tijdens de practica hoe je met allerlei meetapparatuur omgaat en hoe je wetenschappelijk onderzoek systematisch aanpakt. Dat betekent bijvoorbeeld een logboek bijhouden en wetenschappelijke verslagen schrijven. Tijdens de practica zul je al snel zien wat je écht kunt doen met de kennis uit de colleges.

Benieuwd naar ons studieprogramma? Lees hier dan meer over het studieprogramma van de opleiding Technische Natuurkunde.

Op zoek naar Extra uitdaging?

Ben jij op zoek naar extra uitdaging? Wil je jezelf verbreden of juist meer weten over het onderzoek en over de verschillende vakgebieden in de Technische Natuurkunde? De opleiding Technische Natuurkunde en de Universiteit Twente bieden verschillende mogelijkheden aan om je te verdiepen of je kennis te verbreden. Lees hier meer over onze unieke plusprogramma's, de dubbelstudie Technische Natuurkunde/Applied Mathematics en het honoursprogramma van de Universiteit Twente.

Directe koppeling met onderzoek op wereldniveau

De opleiding Technische Natuurkunde houdt zich bezig met fundamentele natuurverschijnselen en de praktische toepassing ervan. De Universiteit Twente doet onderzoek op wereldniveau op drie onderzoeksgebieden. Bij vloeistoffysica gaat het erom vanuit natuurwetten fenomenen in vloeistoffen en gassen te beschrijven, zoals een vallende druppel of het ontstaan van een golf. Bij optica & biofysica, doen we onderzoek naar de eigenschappen van licht- en lasertechnieken en levensprocessen. En bij materiaalfysica gaat het erom de fysische eigenschappen van materialen te begrijpen en te manipuleren om nieuwe eigenschappen te ontdekken en uiteindelijk nieuwe apparaten te ontwikkelen.

Het onderzoek vindt plaats in de gerenommeerde onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente, zoals MESA+ (Nanotechnology) en MIRA (Biomedical Technology and Technical Medicine). Het onderwijs is direct gekoppeld aan het natuurkundig onderzoek. Dit betekent dat je docenten tevens toponderzoek doen in deze instituten. Zo blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en maak je kennis met de modernste apparatuur en de nieuwste meetmethodes.

Projectonderwijs

Kenmerkend voor de opleiding Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente is het modulaire projectonderwijs. We dagen je uit om samen met medestudenten problemen op te lossen. Hiervoor moet je de kennis uit de theorievakken toepassen in projecten en practica. Want alleen dan zul je een oplossing vinden. Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht met welke hoek je een biljartbal moet raken zodat deze een bepaalde bocht maakt?

Voor wie is Technische Natuurkunde interessant?

Een van de belangrijkste eigenschappen van een technisch natuurkundige is zijn nieuwsgierigheid. Je wilt niet alleen weten waarom dingen gebeuren en de fysische verschijnselen begrijpen, maar je wilt ook weten wat je ermee kunt doen. Daarnaast is het van belang dat je natuur- en wiskunde niet alleen leuk vindt, maar er ook goed in bent en je het niet erg vindt om hard te werken. Als dit alles je aanspreekt, dan is Technische Natuurkunde jouw studie!

Chat offline (info)